برنامه های مرتبط
مشخصــات کلــی برنامــه
برگـزار کننده: پژوهشكده فناوري هاي نوين علوم پزشكي جهاد دانشگاهي ابن سينا
شیوه اجرا: وبینار
نــــوع بــرنامــه: کنفرانس علمی یک روزه
عنـــوان بــرنامــه: وبینار درمان دارویی در تاباروری مردان
مشخصــات اجرای برنامــه
زمان ثبت نام: 13:05 | 1400/08/27   الی    08:00 | 1400/09/10     راهنما  |  لینک ثبت نام
زمان برگزاری: 08:00 | 1400/09/10   الی    09:00 | 1400/09/10     راهنما  |  لینک شرکت در وبینار
زمان آزمون: 09:00 | 1400/09/10   الی    09:00 | 1400/09/13     راهنما  |  روش اول: اپلیکیشن اندروید  |  روش دوم: استفاده از نسخه تحت وب
ظرفیت برنامه (نفر): دارای امتیاز مصوب 250 نفر | ثبت نام قطعی 55 نفر | ثبت نام رزرو 0 نفر
ظرفیــت سالــن (نفر): 250
تلفن برگزار کننده: 021-22432020
تلفن واحد مجری: 021-22432020داخلی455
نام واحد مجری: پژوهشگاه ابن سینا
تعـــداد سخنرانــان: 2
نحوه پرداخت هزینه: کسر هزینه برنامه صرفا از اعتبار مالی مشمول در سامانه مرکز مجری
توضیحات تکمیلی:
مشخصــات دبیر علمی برنامــه
نام و نام خانوادگی ناصر امیر جنتی
هیئت علمی استادیار
عنوان رشته: [1720] جراحی کلیه و مجاری ادراری - تناسلی*(ارولوژي) | تخصص
مشخصــات مجوز برنامــه
الویت برنامه: الویت عادی
نحـــوه اجــــرا: به صورت عام
مــرکز همـــکار: ندارد
ساعت مفید: 1
ماده 12: خیر
شماره مجوز: 272583
تاریخ کمیته: 1400/08/11
تاریخ مجوز: 1400/08/23
صادر شده در: مرکز آموزش مداوم
مشخصــات اختصــاصی برنامــه
هــدف کلــی برنـــامه: وبینار درمان دارویی در تاباروری مردان
هدف اختصاصی برنـامه: درمان دارویی مردان و اختلال ناباروری
سابقه اجــرای برنـامــه:
اعضــاء کمیته علمــی: دکتر محمد رضا صادقی(بیوشیمی بالینی- ریاست) دکتر ناصر امیر جنتی(متخصص اورولوژی- هیات علمی پژوهشگاه ابن سینا-دبیر علمی) صفورا سلیمانی(معاون آموزشی
زبــان ارائــه برنامـــه: فارسی
ترجمـه همزمـان برنامه: -
سخنرانــان خــارجی: ندارد
روش اجــــراء: ندارد
نوآوری در اجــراء: ندارد
روش ارزشیابـــی: ندارد
بررســـی نیـــاز:
4-نظر متخصصین 7-درخواست گروه های تخصصی
بررســــی نیاز (سایــر): ندارد
سخنرانان برنامه
کد ملینـــامنام خانوادگــیهیئت علمیامتیــازنوع
********* بهرنگ ابادپور ندارم 5 سخنرانی
********* ناصرامیر جنتی استادیار 5 سخنرانی
روزهــا و ساعــت برگــزاری برنامه
تاریــخشــروعپــایــان
1400/09/10 08:0009:00
گــروه هــدف برنامــه
گروه مادرگروه هدفمقطع رشتــهنـــام رشتــهکد رشتــهرتبــهامتیاز کمیتههزینه روزانههزینه مجموعفقط هیئت علمی
پزشک عمومیپزشكان عموميدکترای حرفه ایپزشکان عمومی*1510دوم0.75120000120000
جراحي عمومي- جراحيجراحي كليه و مجاري اداري - تناسليتخصصجراحی کلیه و مجاری ادراری - تناسلی*(ارولوژي)1720اول1170000170000
سايرتخصص هاي بالينيزنان و زايمانتخصصزنان وزایمان*1734اول1170000170000
ماماييبيولوژي توليد مثلدکترابيولوژي توليد مثل1934اول1170000170000
دکترا بهداشت باروریدکترابهداشت باروری1935اول1170000170000
پیوست های برنامه
عنــوان پیوستنــوع فایل پیوستمحرمانهدریافت
وبینار درمان دارویی در تاباروری مردان.docx
رزومه دکتر آباد پور.pdf