برنامه های مرتبط
مشخصــات کلــی برنامــه
برگـزار کننده: پژوهشكده فناوري هاي نوين علوم پزشكي جهاد دانشگاهي ابن سينا
شیوه اجرا: وبینار
نــــوع بــرنامــه: کنفرانس علمی یک روزه
عنـــوان بــرنامــه: سبک زندگی و عملکرد جنسی مردان
مشخصــات اجرای برنامــه
زمان ثبت نام: 10:00 | 1400/06/27   الی    08:00 | 1400/06/29     راهنما  |  لینک ثبت نام
زمان برگزاری: 08:00 | 1400/06/29   الی    09:00 | 1400/06/29     راهنما  |  لینک شرکت در وبینار
زمان آزمون: 09:00 | 1400/06/29   الی    09:00 | 1400/07/01     راهنما  |  روش اول: اپلیکیشن اندروید  |  روش دوم: استفاده از نسخه تحت وب
ظرفیت برنامه (نفر): دارای امتیاز مصوب 250 نفر | ثبت نام قطعی 250 نفر | ثبت نام رزرو 0 نفر
ظرفیــت سالــن (نفر): 250
تلفن برگزار کننده: 021-22432020
تلفن واحد مجری: 02122432020
نام واحد مجری: پژوهشگاه ابن سینا
تعـــداد سخنرانــان: 2
نحوه پرداخت هزینه: کسر هزینه برنامه صرفا از اعتبار مالی مشمول در سامانه مرکز مجری
توضیحات تکمیلی:

با توجه به عدم اتصال پژوهشگاه به درگاه پرداخت  آنلاین ، مبلغ 15000تومان  

جهت ثبت امتیاز بازآموزی و پرداخت شهریه به شماره حساب ذیل واریز بفرمائید.

لطفا عکس فیش واریزی به همراه نام و نام خانوادگی ، تاریخ برنامه به شماره 09032426859 واتس آپ نمائید.

معاونت آموزشی پژوهشگاه ابن سینا

شماره حساب بانکی

0342048900 بانک تجارت شعبه دانشگاه شهید بهشتی

شماره کارت

5859-8370-0007-4795

مشخصــات دبیر علمی برنامــه
نام و نام خانوادگی ناصر امیر جنتی
هیئت علمی استادیار
عنوان رشته: [1720] جراحی کلیه و مجاری ادراری - تناسلی*(ارولوژي) | تخصص
مشخصــات مجوز برنامــه
الویت برنامه: الویت عادی
نحـــوه اجــــرا: به صورت عام
مــرکز همـــکار: ندارد
ساعت مفید: 1
ساعات فعال: حداقل 5 ساعت
ماده 12: خیر
شماره مجوز: 269785
تاریخ کمیته: 1400/06/10
تاریخ مجوز: 1400/06/16
صادر شده در: مرکز آموزش مداوم
مشخصــات اختصــاصی برنامــه
هــدف کلــی برنـــامه: سبک زندگی و عملکرد جنسی مردان
هدف اختصاصی برنـامه: استرس های مزمن اشکال ارگاسم اشکال لیبیدو و..
سابقه اجــرای برنـامــه:
اعضــاء کمیته علمــی: دکتر محمد رضا صادقی (دکتری بیولوژی - ریاست پژوهشگاه) دکتر ناصر امیر جنتی( متخصص اورولوژی- دبیر علمی) صفورا سلیمانی(معاون آموزشی)
زبــان ارائــه برنامـــه: فارسی
ترجمـه همزمـان برنامه: -
سخنرانــان خــارجی: ندارد
روش اجــــراء: ندارد
نوآوری در اجــراء: ندارد
روش ارزشیابـــی: ندارد
بررســـی نیـــاز:
4-نظر متخصصین 7-درخواست گروه های تخصصی 8-درخواست مدیران
بررســــی نیاز (سایــر): ندارد
سخنرانان برنامه
کد ملینـــامنام خانوادگــیهیئت علمیامتیــازنوع
********* بهرنگ ابادپور ندارم 5 سخنرانی
********* ناصرامیر جنتی استادیار 5 سخنرانی
روزهــا و ساعــت برگــزاری برنامه
تاریــخشــروعپــایــان
1400/06/29 08:0009:00
گــروه هــدف برنامــه
گروه مادرگروه هدفمقطع رشتــهنـــام رشتــهکد رشتــهرتبــهامتیاز کمیتههزینه روزانههزینه مجموعفقط هیئت علمی
پزشک عمومیپزشكان عموميدکترای حرفه ایپزشکان عمومی*1510دوم0.7500
جراحي عمومي- جراحيجراحي كليه و مجاري اداري - تناسليتخصصجراحی کلیه و مجاری ادراری - تناسلی*(ارولوژي)1720اول100
پیوست های برنامه
عنــوان پیوستنــوع فایل پیوستمحرمانهدریافت
سبک زندگی و عملکرد جنسی مردان.docx