امــروز: یکشنبــه 30 خرداد 00
کاربــران آنلاین: 2656
نماد اعتماد الکترونیک
صفـحات عمـومی | خــانـه
آخــرین اخــبار
  • برگزاری جلسه هم¬اندیشی مراکز آموزش مداوم دانشگاه¬های علوم پزشکی مستقر در کلان منطقه آمایشی 10

  • قابل توجه دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و مشمولین قانون آموزش مداوم

  • همکاری با کارشناسان ارزیاب

  • هوشمند سازی صدور گواهی نهایی

  • شروع مرحله دوم اعتباربخشی مراکز مجری آموزش مداوم جامعه پزشکی

مطلـــب ویـــژه
برنامه های آموزش مداوم