امــروز: شنبــه 1 آبان 00
کاربــران آنلاین: 1562
نماد اعتماد الکترونیک
صفـحات عمـومی | قابل توجه مشمولین آموزش مداوم جامعه پزشکی

با توجه به مشاهده پیامک هایی از سوی افراد سودجو مبنی بر فروش

 امتیاز آموزش مداوم و با عنایت به ماموریت آموزش مداوم که به روز

 رسانی اطلاعات علمی جامعه پزشکی می باشد، به اطلاع کلیه مشمولین

 می رساند، در صورت مشاهده هر گونه اقدام به خرید امتیاز آموزش

 مداوم، امتیازهای ثبت شده حذف و مشمولین نیز ضمن معرفی به

 سازمان تمدید کننده پروانه ضامن جبران تخلف خواهند بود.