امــروز: پنجشنبــه 1 آبان 93 | کاربــران آنلاین: 295 | 8.6.9 (1393/07/29)
صفحه اصلی سایتراهنمای سامانهکلیه مراکز آموزش مداوم کشورمعرفی سامانه آموزش مداومپرسش های متداولپشتیبانی سامانه
برنامــه ها | کلیه برنامــه های حضــوری
 
 
مجری:
select

شناسه:   عنوان:
نوع:  شروع از:  /  /   تا:  /  /
شناســهعنــوانمجــرینــوعشروعخالی 
Page size:
select
 392 items in 33 pages
23568 درمان هاي سوء مصرف مواد مخدر ويژه پزشكان دانشگاه علوم پزشکی اهواز کوتاه مدت حرفه ای 1391/12/05 0
25432 کنفرانس غربالگری تکامل کودکان4تا60ماهه دانشگاه علوم پزشکی اهواز کنفرانس علمی یک روزه 1392/01/20 68
25470 کنفرانسهای هفتگی بیمارستان رازی دانشگاه علوم پزشکی اهواز کنفرانس علمی ادواری 1392/01/27 95
25280 کنفرانسهای هفتگی بیمارستان گلستان سال 92 دانشگاه علوم پزشکی اهواز کنفرانس علمی ادواری 1392/01/27 132
23599 سل 1 دانشگاه علوم پزشکی اهواز مدون 1392/02/01 0
25401 آنفلولانزا دانشگاه علوم پزشکی اهواز کنفرانس علمی یک روزه 1392/02/03 34
25402 بیماری آریتمی های شایع وخطرناک دانشگاه علوم پزشکی اهواز کنفرانس علمی یک روزه 1392/02/10 45
25228 داخلی 1 دانشگاه علوم پزشکی اهواز مدون 1392/02/16 61
25403 آموزش به بیمار دانشگاه علوم پزشکی اهواز کنفرانس علمی یک روزه 1392/02/17 47
25910 کنفرانسهای هفتگی بیمارستان رازی دانشگاه علوم پزشکی اهواز کنفرانس علمی ادواری 1392/02/17 84
24626 پلي سيتميا دانشگاه علوم پزشکی اهواز کنفرانس علمی یک روزه 1392/02/19 10
26256 دوره آموزشی درمان غیر دارویی سوء مصرف مواد ویژه روانشناسان دانشگاه علوم پزشکی اهواز کوتاه مدت حرفه ای 1392/02/21 0