امــروز: دوشنبــه 3 اردیبهشت 97
کاربــران آنلاین: 570 | نسخه: 1012 (1397/01/30)
برنامــه ها | کلیه برنامــه های حضــوری
مجری:
select

شناسه:   عنوان:
نوع:  شروع از:  /  /   تا:  /  /
شناســهعنــوانمجــرینــوعشروعخالی 
Data pager
Data pager
Page size:
PageSizeComboBox
select
 1086 items in 91 pages
38432 کنفرانسهای هفتگی بیمارستان گلستان درسال93 دانشگاه علوم پزشکی اهواز کنفرانس علمی ادواری 1393/01/19 76
39242 كنفرانس ماهيانه بيمارستان رازي دانشگاه علوم پزشکی اهواز کنفرانس علمی ادواری 1393/01/26 196
36678 ارزیابی و درمان اختلالات گفتار و زبان در کودکان با افت شنوایی ( پیش دبستانی) دانشگاه علوم پزشکی اهواز کارگاه 1393/01/27 5
38288 نقش فاکتورهای ژنتیکی درغربالگری و تشخیص بیماریهای متابولیک و آنومالیهای متعدد پیش وپس از تولد دانشگاه علوم پزشکی اهواز کنفرانس علمی یک روزه 1393/01/28 79
37333 مشکلات تشخیصی در طب کودکان دانشگاه علوم پزشکی اهواز کنفرانس علمی یک روزه 1393/02/04 132
38196 تجویزومصرف منطقی داروها دانشگاه علوم پزشکی اهواز کنفرانس علمی یک روزه 1393/02/07 102
35907 هورمون شناسی و بیوشیمی خون و ادرار دانشگاه علوم پزشکی اهواز کنفرانس علمی یک روزه 1393/02/09 5
39244 کنفرانسهای هفتگی بیمارستان گلستان درسال93 دانشگاه علوم پزشکی اهواز کنفرانس علمی ادواری 1393/02/09 84
38206 بیماریهای عفونی دانشگاه علوم پزشکی اهواز کنفرانس علمی یک روزه 1393/02/14 116
39245 کنفرانسهای هفتگی بیمارستان گلستان درسال93 دانشگاه علوم پزشکی اهواز کنفرانس علمی ادواری 1393/02/16 100
39959 كنفرانس ماهيانه بيمارستان رازي دانشگاه علوم پزشکی اهواز کنفرانس علمی ادواری 1393/02/16 192
38211 بیماریهای عفونی(هپاتیت-سیاه زخم-کزاز-عفونت سیستم مرکزی) دانشگاه علوم پزشکی اهواز کنفرانس علمی یک روزه 1393/02/21 107