امــروز: دوشنبــه 3 اردیبهشت 97
کاربــران آنلاین: 570 | نسخه: 1012 (1397/01/30)
برنامــه ها | کلیه برنامــه های حضــوری
مجری:
select

شناسه:   عنوان:
نوع:  شروع از:  /  /   تا:  /  /
شناســهعنــوانمجــرینــوعشروعخالی 
Data pager
Data pager
Page size:
PageSizeComboBox
select
 130 items in 11 pages
69673 سکته مغزی :پیشگیری ،تشخیص ،درمان،توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی بابل کنفرانس علمی یک روزه 1395/01/26 124
71338 لنفوسنتی گرافی در سرطان پستان دانشگاه علوم پزشکی بابل کنفرانس علمی یک روزه 1395/02/09 56
71637 بیماری های مزمن با تاکید بر پیشگیری ، کنترل و ارتقاء کیفیت زندگی دانشگاه علوم پزشکی بابل همایش و کنگره 1395/02/21 175
73334 اصول پیشگیری و درمان کمردرد دانشگاه علوم پزشکی بابل کنفرانس علمی یک روزه 1395/02/23 185
74926 بیماری آسم و آلرژی دانشگاه علوم پزشکی بابل کنفرانس علمی یک روزه 1395/02/29 24
68939 پیشگیری از اختلات اسکلتی عضلانی ناشی از کار دانشگاه علوم پزشکی بابل کنفرانس علمی یک روزه 1395/02/30 103
72834 تازه های ترمبوز ورید های عمقی و آمبولی ریوی دانشگاه علوم پزشکی بابل کنفرانس علمی یک روزه 1395/03/06 146
66138 نارسایی قلبی دانشگاه علوم پزشکی بابل کنفرانس علمی یک روزه 1395/03/20 0
74158 درمان مراقبت های ویژه نوزادان دانشگاه علوم پزشکی بابل کنفرانس علمی یک روزه 1395/04/24 0
79639 فناوریهای نوین سمعک "تجویز و فیتینگ" دانشگاه علوم پزشکی بابل کنفرانس علمی یک روزه 1395/04/31 18
79464 اصول درمان پالپ و ترمیم دندان های کودکان دانشگاه علوم پزشکی بابل کنفرانس علمی یک روزه 1395/04/31 70
79928 اختلالات گوش و روش های جراحی آن در اطفال دانشگاه علوم پزشکی بابل کنفرانس علمی یک روزه 1395/05/14 189