امــروز: چهارشنبــه 1 فروردین 97
کاربــران آنلاین: 228 | نسخه: 1011 (1396/12/26)
برنامــه ها | کلیه برنامــه های حضــوری
مجری:
select

شناسه:   عنوان:
نوع:  شروع از:  /  /   تا:  /  /
شناســهعنــوانمجــرینــوعشروعخالی 
Data pager
Data pager
12
Page size:
PageSizeComboBox
select
 23 items in 2 pages
114760 مدیریت عوارض بیهوشی در بیماران/ع دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی کنفرانس علمی ادواری 1397/01/06 187
113582 آشنایی با مباحث علمی چند تخصصی در درمان سرطان /گ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی کنفرانس علمی ادواری 1397/01/18 40
114761 مدیریت عوارض بیهوشی در بیماران/ع دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی کنفرانس علمی ادواری 1397/01/20 186
114762 مدیریت عوارض بیهوشی در بیماران/ع دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی کنفرانس علمی ادواری 1397/01/27 187
114763 مدیریت عوارض بیهوشی در بیماران/ع دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی کنفرانس علمی ادواری 1397/02/03 187
114764 مدیریت عوارض بیهوشی در بیماران/ع دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی کنفرانس علمی ادواری 1397/02/10 187
114765 مدیریت عوارض بیهوشی در بیماران/ع دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی کنفرانس علمی ادواری 1397/02/17 187
113512 اختلالات تکاملی کودکان/ق دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی همایش و کنگره 1397/02/19 269
109148 نارسایی قلب ایران/ص دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی همایش و کنگره 1397/02/19 886
114766 مدیریت عوارض بیهوشی در بیماران/ع دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی کنفرانس علمی ادواری 1397/02/24 187
110239 میکروبیوم/ص دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سمینار 1397/02/25 219
115670 آشنایی با مباحث علمی چند تخصصی در درمان سرطان /گ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی کنفرانس علمی ادواری 1397/02/29 40