امــروز: پنجشنبــه 28 تیر 97
کاربــران آنلاین: 198 | نسخه: 1015 (1397/04/27)
برنامــه ها | کلیه برنامــه های حضــوری
مجری:
select

شناسه:   عنوان:
نوع:  شروع از:  /  /   تا:  /  /
شناســهعنــوانمجــرینــوعشروعخالی 
Data pager
Data pager
Page size:
PageSizeComboBox
select
 178 items in 15 pages
117422 کاربردهای سونوگرافی بر بالین بیمار در اورژانس/ن دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی کنفرانس علمی یک روزه 1397/04/29 144
117374 کنترل دردهای حاد و مزمن در بیماران/م دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی کنفرانس علمی ادواری 1397/04/31 50
116417 درمانهای رادیوتراپی نئوپلاسم های شایع/ص دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی کنفرانس علمی ادواری 1397/05/01 40
120109 فیزیوتراپی و موارد کاربردی آن در درمان بیماری ها/ن دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی کنفرانس علمی ادواری 1397/05/01 30
122192 نحوه برخورد با بیماران اورژانس/گ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی کنفرانس علمی ادواری 1397/05/01 50
117257 آموزش پزشکان عمومی شاغل در مراکز خدمات جامع سلامت در خصوص مدیریت و درمان بیماران/د دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی کنفرانس علمی ادواری 1397/05/02 70
117688 پرستاری چشم پزشکی/ص دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی کنفرانس علمی ادواری 1397/05/02 50
118213 تومورهای بدخیم مغزی ودرمانهای رادیوتراپی وجراحی/د دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی کنفرانس علمی ادواری 1397/05/02 30
118361 سرطان های دستگاه گوارش و درمانهای آن/ک دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی کنفرانس علمی ادواری 1397/05/02 50
117712 تازه های بیماری های چشمی/ص دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی کنفرانس علمی ادواری 1397/05/03 50
116476 بيماريهاي عفوني /ص دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی کنفرانس علمی ادواری 1397/05/04 90
117347 قلب و عروق /ق دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی کنفرانس علمی ادواری 1397/05/06 50