امــروز: جمعــه 9 آبان 93 | کاربــران آنلاین: 308 | 8.7.2 (1393/08/08)
صفحه اصلی سایتراهنمای سامانهکلیه مراکز آموزش مداوم کشورمعرفی سامانه آموزش مداومپرسش های متداولپشتیبانی سامانه
صفـحات عمـومی | خــانـه
 
 
مطلـــب ویـــژه
 
 
 
آخــرین اخــبار
 
 
  • گواهی های خارج از کشور

  • بزودی برگزار می گردد

آخــرین بــرنامــه های حضوری
 
 
شناسهعنــوانمجریشروعظرفیت 
47818 احیاء نوزاد (6) دانشگاه علوم پزشکی قم 1393/08/17 5
47931 علل شایع و گزارش مرگ و میر مادران دانشگاه علوم پزشکی قم 1393/08/19 11
47220 رژیم درمانی در بدخیمی ها و سرطان دانشگاه علوم پزشکی قم 1393/08/19 145
46689 کورونا ویروس دانشگاه علوم پزشکی قم 1393/08/22 27
46982 اورژانس های روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم 1393/08/28 214
47222 رژیم درمانی در مدیریت وزن در افراد بزرگسال 1 دانشگاه علوم پزشکی قم 1393/09/03 148
48122 ارزیابی سلامت جنین دانشگاه علوم پزشکی قم 1393/09/06 259
46985 انواع درمان های موجود اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی قم 1393/09/10 239
47225 رژیم درمانی در مدیریت وزن در افراد بزرگسال 2 دانشگاه علوم پزشکی قم 1393/09/17 148
46986 بررسی اختلالات شخصیت دانشگاه علوم پزشکی قم 1393/09/19 251
 
آخــرین بــرنامــه های غیر حضوری
 
 
شناسهعنــوانمجریشروع 
هیــچ رکــوردی وجــود نــدارد