امــروز: سه شنبــه 7 مرداد 93 | کاربــران آنلاین: 57 | 8.6.2 (1393/05/06)
صفحه اصلی سایتراهنمای سامانهکلیه مراکز آموزش مداوم کشورمعرفی سامانه آموزش مداومپرسش های متداولپشتیبانی سامانه
صفـحات عمـومی | خــانـه
 
 
مطلـــب ویـــژه
 
 
 
آخــرین اخــبار
 
 
  • گواهی های خارج از کشور

  • بزودی برگزار می گردد

آخــرین بــرنامــه های حضوری
 
 
شناسهعنــوانمجریشروعظرفیت 
45563 نگاهی نو در تشخیص و درمان تومورهای رکتال دانشگاه علوم پزشکی قم 1393/05/14 143
43856 مشکلات و بیماریهای شایع در حج و سفرهای زیارتی(1) دانشگاه علوم پزشکی قم 1393/05/21 263
44114 مشکلات و بیماریهای شایع در حج و سفرهای زیارتی (2) دانشگاه علوم پزشکی قم 1393/05/22 268
43830 مشکلات و بیماریهای شایع در حج و سفرهای زیارتی(3) دانشگاه علوم پزشکی قم 1393/05/23 260
43826 کنترل بیماری های لثه و دهان به روش غیرجراحی و جراحی دانشگاه علوم پزشکی قم 1393/06/13 299
43827 تشخیص ضایعات سفید و قرمز دهانی دانشگاه علوم پزشکی قم 1393/06/27 299
42611 بيماريهاي عفوني در اطفال (1) دانشگاه علوم پزشکی قم 1393/06/27 142
43833 تشخیص، درمان و مشاوره سرطان پستان دانشگاه علوم پزشکی قم 1393/07/03 209
41249 تجویز و مصرف منطقی دارو دانشگاه علوم پزشکی قم 1393/07/08 143
44155 بیماریهای بثوری حاد کودکان دانشگاه علوم پزشکی قم 1393/08/08 288
 
آخــرین بــرنامــه های غیر حضوری
 
 
شناسهعنــوانمجریشروع 
هیــچ رکــوردی وجــود نــدارد