امــروز: چهارشنبــه 30 مهر 93 | کاربــران آنلاین: 450 | 8.6.9 (1393/07/29)
صفحه اصلی سایتراهنمای سامانهکلیه مراکز آموزش مداوم کشورمعرفی سامانه آموزش مداومپرسش های متداولپشتیبانی سامانه
صفـحات عمـومی | خــانـه
 
 
مطلـــب ویـــژه
 
 
 
آخــرین اخــبار
 
 
  • گواهی های خارج از کشور

  • بزودی برگزار می گردد

آخــرین بــرنامــه های حضوری
 
 
شناسهعنــوانمجریشروعظرفیت 
48656 اینتوباسیون 4 دانشگاه علوم پزشکی قم 1393/08/01 0
47846 ایمپلنت از درمان تک واحدی تا بازسازی کامل دهان دانشگاه علوم پزشکی قم 1393/08/02 251
47813 احیاء نوزاد (5) دانشگاه علوم پزشکی قم 1393/08/06 0
47894 زایمان فیزیولوژیک دانشگاه علوم پزشکی قم 1393/08/07 239
44155 بیماریهای بثوری حاد کودکان دانشگاه علوم پزشکی قم 1393/08/08 226
47818 احیاء نوزاد (6) دانشگاه علوم پزشکی قم 1393/08/17 10
47220 رژیم درمانی در بدخیمی ها و سرطان دانشگاه علوم پزشکی قم 1393/08/19 147
47931 علل شایع و گزارش مرگ و میر مادران دانشگاه علوم پزشکی قم 1393/08/19 80
46689 کورونا ویروس دانشگاه علوم پزشکی قم 1393/08/22 111
46982 اورژانس های روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم 1393/08/28 233
 
آخــرین بــرنامــه های غیر حضوری
 
 
شناسهعنــوانمجریشروع 
هیــچ رکــوردی وجــود نــدارد