امــروز: سه شنبــه 8 مهر 93 | کاربــران آنلاین: 963 | 8.6.7 (1393/07/01)
صفحه اصلی سایتراهنمای سامانهکلیه مراکز آموزش مداوم کشورمعرفی سامانه آموزش مداومپرسش های متداولپشتیبانی سامانه
صفـحات عمـومی | خــانـه
 
 
مطلـــب ویـــژه
 
 
 
آخــرین اخــبار
 
 
  • گواهی های خارج از کشور

  • بزودی برگزار می گردد

آخــرین بــرنامــه های حضوری
 
 
شناسهعنــوانمجریشروعظرفیت 
46756 اینتوباسیون دانشگاه علوم پزشکی قم 1393/07/10 0
46492 احیاء نوزاد دانشگاه علوم پزشکی قم 1393/07/14 0
46715 تروما به توراکس و شکم دانشگاه علوم پزشکی قم 1393/07/17 76
46499 احیاء نوزاد دانشگاه علوم پزشکی قم 1393/07/22 0
46512 تازه های عینک طبی و جذبی دانشگاه علوم پزشکی قم 1393/07/24 30
46757 تریاژ دانشگاه علوم پزشکی قم 1393/07/24 92
46853 اختلالات خلقی دانشگاه علوم پزشکی قم 1393/07/30 274
47846 ایمپلنت از درمان تک واحدی تا بازسازی کامل دهان دانشگاه علوم پزشکی قم 1393/08/02 299
44155 بیماریهای بثوری حاد کودکان دانشگاه علوم پزشکی قم 1393/08/08 255
47931 علل شایع و گزارش مرگ و میر مادران دانشگاه علوم پزشکی قم 1393/08/19 300
 
آخــرین بــرنامــه های غیر حضوری
 
 
شناسهعنــوانمجریشروع 
هیــچ رکــوردی وجــود نــدارد