امــروز: جمعــه 31 مرداد 93 | کاربــران آنلاین: 437 | 8.6.4 (1393/05/30)
صفحه اصلی سایتراهنمای سامانهکلیه مراکز آموزش مداوم کشورمعرفی سامانه آموزش مداومپرسش های متداولپشتیبانی سامانه
صفـحات عمـومی | خــانـه
 
 
مطلـــب ویـــژه
 
 
 
آخــرین اخــبار
 
 
  • گواهی های خارج از کشور

  • بزودی برگزار می گردد

آخــرین بــرنامــه های حضوری
 
 
شناسهعنــوانمجریشروعظرفیت 
45957 احیاء نوزاد دانشگاه علوم پزشکی قم 1393/06/04 1
45713 تشخیص خطاهای تولید جبرانی در شکاف کام دانشگاه علوم پزشکی قم 1393/06/06 13
43826 کنترل بیماری های لثه و دهان به روش غیرجراحی و جراحی دانشگاه علوم پزشکی قم 1393/06/13 297
46183 مروری بر تشخیص و درمان SVC سندرم دانشگاه علوم پزشکی قم 1393/06/18 144
43827 تشخیص ضایعات سفید و قرمز دهانی دانشگاه علوم پزشکی قم 1393/06/27 298
42611 بيماريهاي عفوني در اطفال (1) دانشگاه علوم پزشکی قم 1393/06/27 141
43833 تشخیص، درمان و مشاوره سرطان پستان دانشگاه علوم پزشکی قم 1393/07/03 161
41249 تجویز و مصرف منطقی دارو دانشگاه علوم پزشکی قم 1393/07/08 103
44155 بیماریهای بثوری حاد کودکان دانشگاه علوم پزشکی قم 1393/08/08 273
42613 بيماريهاي عفوني در اطفال (2) دانشگاه علوم پزشکی قم 1393/09/13 146
 
آخــرین بــرنامــه های غیر حضوری
 
 
شناسهعنــوانمجریشروع 
هیــچ رکــوردی وجــود نــدارد