امــروز: شنبــه 3 آبان 93 | کاربــران آنلاین: 641 | 8.6.9 (1393/07/29)
صفحه اصلی سایتراهنمای سامانهکلیه مراکز آموزش مداوم کشورمعرفی سامانه آموزش مداومپرسش های متداولپشتیبانی سامانه
صفـحات عمـومی | خــانـه
 
 
مطلـــب ویـــژه
 
 
 
آخــرین اخــبار
 
 
  • گواهی های خارج از کشور

  • بزودی برگزار می گردد

آخــرین بــرنامــه های حضوری
 
 
شناسهعنــوانمجریشروعظرفیت 
47813 احیاء نوزاد (5) دانشگاه علوم پزشکی قم 1393/08/06 0
47894 زایمان فیزیولوژیک دانشگاه علوم پزشکی قم 1393/08/07 214
44155 بیماریهای بثوری حاد کودکان دانشگاه علوم پزشکی قم 1393/08/08 152
47818 احیاء نوزاد (6) دانشگاه علوم پزشکی قم 1393/08/17 10
47220 رژیم درمانی در بدخیمی ها و سرطان دانشگاه علوم پزشکی قم 1393/08/19 147
47931 علل شایع و گزارش مرگ و میر مادران دانشگاه علوم پزشکی قم 1393/08/19 57
46689 کورونا ویروس دانشگاه علوم پزشکی قم 1393/08/22 84
46982 اورژانس های روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم 1393/08/28 226
47222 رژیم درمانی در مدیریت وزن در افراد بزرگسال 1 دانشگاه علوم پزشکی قم 1393/09/03 148
48122 ارزیابی سلامت جنین دانشگاه علوم پزشکی قم 1393/09/06 342
 
آخــرین بــرنامــه های غیر حضوری
 
 
شناسهعنــوانمجریشروع 
هیــچ رکــوردی وجــود نــدارد