امــروز: پنجشنبــه 4 اردیبهشت 93 | کاربــران آنلاین: 276 | 8.4.7 (1393/02/04)
صفحه اصلی سایتراهنمای سامانهکلیه مراکز آموزش مداوم کشورمعرفی سامانه آموزش مداومپرسش های متداولپشتیبانی سامانه
صفـحات عمـومی | خــانـه
 
 
مطلـــب ویـــژه
 
 
 
آخــرین اخــبار
 
 
  • بزودی برگزار می گردد

  • شرائط صدور گواهی

آخــرین بــرنامــه های حضوری
 
 
شناسهعنــوانمجریشروعظرفیت 
40191 کنترل وزن بدن، راهکاری برای ارتقاء خود مراقبتی دانشگاه علوم پزشکی قم 1393/02/07 182
39439 اعتیاد 1 دانشگاه علوم پزشکی قم 1393/02/16 27
39440 اعتیاد 2 دانشگاه علوم پزشکی قم 1393/02/17 32
39791 غربالگری بیماریهای شایع و سرطان های زنان دانشگاه علوم پزشکی قم 1393/03/26 283
39691 آشنایی با مبانی طب سنتی ایران، مزاج شناسی و اصول حفظ سلامتی دانشگاه علوم پزشکی قم 1393/04/05 270
 
آخــرین بــرنامــه های غیر حضوری
 
 
شناسهعنــوانمجریشروع 
هیــچ رکــوردی وجــود نــدارد