امــروز: پنجشنبــه 28 فروردین 93 | کاربــران آنلاین: 347 | 6.4.3 (1393/01/24)
صفحه اصلی سایتراهنمای سامانهکلیه مراکز آموزش مداوم کشورمعرفی سامانه آموزش مداومپرسش های متداولپشتیبانی سامانه
صفـحات عمـومی | خــانـه
 
 
مطلـــب ویـــژه
 
 
 
آخــرین اخــبار
 
 
  • بزودی برگزار می گردد

  • شرائط صدور گواهی

آخــرین بــرنامــه های حضوری
 
 
شناسهعنــوانمجریشروعظرفیت 
40191 کنترل وزن بدن، راهکاری برای ارتقاء خود مراقبتی دانشگاه علوم پزشکی قم 1393/02/07 231
39439 اعتیاد 1 دانشگاه علوم پزشکی قم 1393/02/16 40
39440 اعتیاد 2 دانشگاه علوم پزشکی قم 1393/02/17 41
 
آخــرین بــرنامــه های غیر حضوری
 
 
شناسهعنــوانمجریشروع 
هیــچ رکــوردی وجــود نــدارد