امــروز: شنبــه 1 شهریور 93 | کاربــران آنلاین: 428 | 8.6.4 (1393/05/30)
صفحه اصلی سایتراهنمای سامانهکلیه مراکز آموزش مداوم کشورمعرفی سامانه آموزش مداومپرسش های متداولپشتیبانی سامانه
صفـحات عمـومی | خــانـه
 
 
مطلـــب ویـــژه
 
 
 
آخــرین اخــبار
 
 
  • چگونه با فعاليت بدني مناسب سالمتر زندگي كنيم

  • چگونه با تغذيه مناسب سالمتر زندگي كنيم

  • چكار كنيم تا بدن ما سالم بماند و بتواند مقاومت كند

  • در خصوص گواهي هاي كاغذي مربوط به قبل از سال 91

  • بررسي كارنامه بازآموزي در هر سال

آخــرین بــرنامــه های حضوری
 
 
شناسهعنــوانمجریشروعظرفیت 
43733 سمينار كنترل غيردارويي فشارخون دانشگاه علوم پزشکی شاهرود 1393/06/04 65
43992 كنفرانس بيماريهاي قابل انتقال بين انسان و حيوان - كيست هيداتيك (اكينوكوكوزيس) دانشگاه علوم پزشکی شاهرود 1393/08/21 95
43841 كنفرانس بيماريهاي قابل انتقال بين انسان و حيوان (تب خونريزي دهنده كريمه كنگو) دانشگاه علوم پزشکی شاهرود 1393/08/28 88
 
آخــرین بــرنامــه های غیر حضوری
 
 
شناسهعنــوانمجریشروع 
هیــچ رکــوردی وجــود نــدارد