امــروز: شنبــه 29 تیر 98
کاربــران آنلاین: 1101 | نسخه: 1030 (1398/04/09)
صفـحات عمـومی | خــانـه
آخــرین اخــبار
  • برگزاری دوره مدون«ویژه دندانپزشکان» در تاریخ 98/3/30 لغایت 98/3/31-- در سالن اندیشه واقع در دانشگاه پردیس

  • برگزاری دوره مدون«ویژه پزشکان عمومی» در تاریخ 98/3/29 لغایت 98/3/31--بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر

  • کنفرانس علمی یکروزه «نظام مراقبت عفونت بیمارستانی» 98/2/8- بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر

  • برگزاری کنفرانس های علمی ادواری «بیماری های کودکان» در سال 1398

  • برنامه تستهای غربالگری سلامت جنین 97/12/18 بیمارستان شهداخلیج فارس

مطلـــب ویـــژه
برنامه های آموزش مداوم