امــروز: سه شنبــه 1 مهر 93 | کاربــران آنلاین: 252 | 8.6.6 (1393/06/29)
صفحه اصلی سایتراهنمای سامانهکلیه مراکز آموزش مداوم کشورمعرفی سامانه آموزش مداومپرسش های متداولپشتیبانی سامانه
صفـحات عمـومی | خــانـه
 
 
مطلـــب ویـــژه
 
 
 
آخــرین اخــبار
 
 
  • راهنماي پرداخت آنلاين از طريق سامانه

  • راهنماي پرداخت آنلاين از طريق سامانه

آخــرین بــرنامــه های حضوری
 
 
شناسهعنــوانمجریشروعظرفیت 
45372 تجویز منطقی آنتی بیوتیک ها دانشگاه علوم پزشکی همدان 1393/07/03 35
46590 پیامدهای سوء مصرف مواد مخدر و روانگردان و پیشگیری از آن دانشگاه علوم پزشکی همدان 1393/07/10 166
42329 آسم و copd دانشگاه علوم پزشکی همدان 1393/07/15 168
44753 استئوپروز دانشگاه علوم پزشکی همدان 1393/07/17 200
46598 پريودنتولوژي دانشگاه علوم پزشکی همدان 1393/09/06 400
 
آخــرین بــرنامــه های غیر حضوری
 
 
شناسهعنــوانمجریشروع 
هیــچ رکــوردی وجــود نــدارد