امــروز: جمعــه 5 اردیبهشت 93 | کاربــران آنلاین: 198 | 8.4.7 (1393/02/04)
صفحه اصلی سایتراهنمای سامانهکلیه مراکز آموزش مداوم کشورمعرفی سامانه آموزش مداومپرسش های متداولپشتیبانی سامانه
صفـحات عمـومی | خــانـه
 
 
مطلـــب ویـــژه
 
 
 
آخــرین اخــبار
 
 
  • راهنماي پرداخت آنلاين از طريق سامانه

  • راهنماي پرداخت آنلاين از طريق سامانه

آخــرین بــرنامــه های حضوری
 
 
شناسهعنــوانمجریشروعظرفیت 
39171 زایمان فیزیولوژیک دانشگاه علوم پزشکی همدان 1393/02/06 84
39168 كانسر پستان دانشگاه علوم پزشکی همدان 1393/02/16 143
39140 سندرم نفروتیک و گلومرولونفریت ها در کودکان دانشگاه علوم پزشکی همدان 1393/02/18 113
39121 بوي بد دهان دانشگاه علوم پزشکی همدان 1393/02/22 168
39166 اختلالات كف لگن از ديدگاه فيزيوتراپي دانشگاه علوم پزشکی همدان 1393/02/25 29
38960 تشخيص و طبقه بندي ديابت دانشگاه علوم پزشکی همدان 1393/02/31 171
39784 تشخیص در اندودانتیکس آماده کردن کانال+حوادث ابزار و وسایل جدید دانشگاه علوم پزشکی همدان 1393/03/21 65
 
آخــرین بــرنامــه های غیر حضوری
 
 
شناسهعنــوانمجریشروع 
هیــچ رکــوردی وجــود نــدارد