امــروز: چهارشنبــه 12 شهریور 93 | کاربــران آنلاین: 675 | 8.6.5 (1393/06/01)
صفحه اصلی سایتراهنمای سامانهکلیه مراکز آموزش مداوم کشورمعرفی سامانه آموزش مداومپرسش های متداولپشتیبانی سامانه
صفـحات عمـومی | خــانـه
 
 
مطلـــب ویـــژه
 
 
 
آخــرین اخــبار
 
 
  • راهنماي پرداخت آنلاين از طريق سامانه

  • راهنماي پرداخت آنلاين از طريق سامانه

آخــرین بــرنامــه های حضوری
 
 
شناسهعنــوانمجریشروعظرفیت 
45220 برخورد بالینی با کودک بدحال دانشگاه علوم پزشکی همدان 1393/06/27 117
45372 تجویز منطقی آنتی بیوتیک ها دانشگاه علوم پزشکی همدان 1393/07/03 169
 
آخــرین بــرنامــه های غیر حضوری
 
 
شناسهعنــوانمجریشروع 
هیــچ رکــوردی وجــود نــدارد