امــروز: شنبــه 10 آبان 93 | کاربــران آنلاین: 570 | 8.7.2 (1393/08/08)
صفحه اصلی سایتراهنمای سامانهکلیه مراکز آموزش مداوم کشورمعرفی سامانه آموزش مداومپرسش های متداولپشتیبانی سامانه
صفـحات عمـومی | خــانـه
 
 
مطلـــب ویـــژه
 
 
 
آخــرین اخــبار
 
 
  • راهنماي پرداخت آنلاين از طريق سامانه

  • راهنماي پرداخت آنلاين از طريق سامانه

آخــرین بــرنامــه های حضوری
 
 
شناسهعنــوانمجریشروعظرفیت 
46018 بیماریهای شایع ژنتیک و نورولوژیک دانشگاه علوم پزشکی همدان 1393/08/20 80
46081 کورونا ویروس MERS-COV دانشگاه علوم پزشکی همدان 1393/08/26 165
48348 کاربرد سونوگرافی در رژیونال انستزیا دانشگاه علوم پزشکی همدان 1393/08/28 30
48349 نقش اکو کاردیو گرافی در ارزیابی بیماران کرونری و دریچه ای کاندید جراحی قلب دانشگاه علوم پزشکی همدان 1393/08/29 150
46598 پريودنتولوژي دانشگاه علوم پزشکی همدان 1393/09/06 397
 
آخــرین بــرنامــه های غیر حضوری
 
 
شناسهعنــوانمجریشروع 
هیــچ رکــوردی وجــود نــدارد