امــروز: یکشنبــه 4 آبان 93 | کاربــران آنلاین: 392 | 8.6.9 (1393/07/29)
صفحه اصلی سایتراهنمای سامانهکلیه مراکز آموزش مداوم کشورمعرفی سامانه آموزش مداومپرسش های متداولپشتیبانی سامانه
صفـحات عمـومی | خــانـه
 
 
مطلـــب ویـــژه
 
 
 
آخــرین اخــبار
 
 
  • قابل توجه دبیران علمی

  • فراخوان برنامه های غیرحضوری

آخــرین بــرنامــه های حضوری
 
 
شناسهعنــوانمجریشروعظرفیت 
41713 بیماریهای شایع در حیطه تخصص داخلی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 1393/08/05 150
47550 علل وپیشگیری از مرگ مادران باردار دانشگاه علوم پزشکی کرمان 1393/08/08 0
41320 ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 1393/08/08 36
47933 برقراري تماس پوست با پوست مادر و نوزاد دانشگاه علوم پزشکی کرمان 1393/08/19 160
41714 بیماریهای شایع در حیطه تخصص داخلی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 1393/08/19 150
46380 فوریت های مامایی (ALSO) دانشگاه علوم پزشکی کرمان 1393/08/22 200
41715 بیماریهای شایع در حیطه تخصص داخلی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 1393/08/26 150
47138 عفونت های تنفسی فوقانی و عوارض آن دانشگاه علوم پزشکی کرمان 1393/08/28 193
47769 آسم و آلرژی و ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 1393/08/29 200
41716 بیماریهای شایع در حیطه تخصص داخلی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 1393/09/03 150
 
آخــرین بــرنامــه های غیر حضوری
 
 
شناسهعنــوانمجریشروع 
548 مراقبت های بعد از ایست قلبی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 1392/10/01