امــروز: جمعــه 10 مرداد 93 | کاربــران آنلاین: 222 | 8.6.2 (1393/05/06)
صفحه اصلی سایتراهنمای سامانهکلیه مراکز آموزش مداوم کشورمعرفی سامانه آموزش مداومپرسش های متداولپشتیبانی سامانه
صفـحات عمـومی | خــانـه
 
 
مطلـــب ویـــژه
 
 
 
آخــرین اخــبار
 
 
  • فراخوان برنامه های غیرحضوری

  • فراخوان برنامه های غیرحضوری

آخــرین بــرنامــه های حضوری
 
 
شناسهعنــوانمجریشروعظرفیت 
43851 پرستاری از بیمار سالمند بیمارستان شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 1393/05/13 50
43304 تازه های مراقبتهای پرستاری در ICU دانشگاه علوم پزشکی کرمان 1393/05/16 86
41309 ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 1393/05/16 31
41310 ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 1393/05/23 34
44854 نارسایی تنفسی و تفسیر گازهای خون شریانی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 1393/05/23 150
45118 مراقبت‌های پرستاری در بخش مراقبت‌های ویژه دانشگاه علوم پزشکی کرمان 1393/05/28 100
42932 تظاهرات بیماری های سیستمیک پوستی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 1393/05/29 200
44092 'گچ گیری کلاب فوت به روش پونستی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 1393/05/30 30
44095 کلاب فوت و درمان گچ گیری با تکنیک پونستی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 1393/05/30 50
41311 ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 1393/05/30 38
 
آخــرین بــرنامــه های غیر حضوری
 
 
شناسهعنــوانمجریشروع 
548 مراقبت های بعد از ایست قلبی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 1392/10/01