امــروز: یکشنبــه 30 شهریور 93 | کاربــران آنلاین: 741 | 8.6.6 (1393/06/29)
صفحه اصلی سایتراهنمای سامانهکلیه مراکز آموزش مداوم کشورمعرفی سامانه آموزش مداومپرسش های متداولپشتیبانی سامانه
صفـحات عمـومی | خــانـه
 
 
مطلـــب ویـــژه
 
 
 
آخــرین اخــبار
 
 
  • فراخوان برنامه های غیرحضوری

  • فراخوان برنامه های غیرحضوری

آخــرین بــرنامــه های حضوری
 
 
شناسهعنــوانمجریشروعظرفیت 
41316 ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 1393/07/03 38
43771 آمبولی ریه دانشگاه علوم پزشکی کرمان 1393/07/03 59
46886 تقویت نظام مراقبت سندروم سرخجه مادرزادی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 1393/07/06 68
41710 بیماریهای شایع در حیطه تخصص داخلی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 1393/07/07 150
41317 ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 1393/07/10 38
41711 بیماریهای شایع در حیطه تخصص داخلی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 1393/07/14 150
41318 ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 1393/07/17 37
41712 بیماریهای شایع در حیطه تخصص داخلی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 1393/07/28 150
41319 ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 1393/08/01 38
46004 تازه های مراقبت پرستاری در بخش CCU دانشگاه علوم پزشکی کرمان 1393/08/01 100
 
آخــرین بــرنامــه های غیر حضوری
 
 
شناسهعنــوانمجریشروع 
548 مراقبت های بعد از ایست قلبی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 1392/10/01