امــروز: پنجشنبــه 4 اردیبهشت 93 | کاربــران آنلاین: 191 | 8.4.5 (1393/02/02)
صفحه اصلی سایتراهنمای سامانهکلیه مراکز آموزش مداوم کشورمعرفی سامانه آموزش مداومپرسش های متداولپشتیبانی سامانه
صفـحات عمـومی | خــانـه
 
 
مطلـــب ویـــژه
 
 
 
آخــرین اخــبار
 
 
  • قابل توجه دبیران علمی

  • قابل توجه دبیران علمی

آخــرین بــرنامــه های حضوری
 
 
شناسهعنــوانمجریشروعظرفیت 
38947 ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 1393/02/11 40
41300 ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 1393/02/18 40
37786 تومورهای نورواندوکرین دانشگاه علوم پزشکی کرمان 1393/02/18 165
38602 خونریزی های گوارشی فوقانی و تحتانی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 1393/02/25 200
41301 ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 1393/02/25 40
41302 ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 1393/03/01 40
41303 ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 1393/03/22 40
34677 ترمیمی (2) دانشگاه علوم پزشکی کرمان 1393/03/28 150
34678 ترمیمی (3) دانشگاه علوم پزشکی کرمان 1393/03/29 150
41304 ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 1393/03/29 40
 
آخــرین بــرنامــه های غیر حضوری
 
 
شناسهعنــوانمجریشروع 
548 مراقبت های بعد از ایست قلبی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 1392/10/01
515 اندوکاردیت باکتریایی و بیماری دهان و دندان دانشگاه علوم پزشکی کرمان 1392/03/15