امــروز: پنجشنبــه 2 مرداد 93 | کاربــران آنلاین: 248 | 8.6.1 (1393/05/02)
صفحه اصلی سایتراهنمای سامانهکلیه مراکز آموزش مداوم کشورمعرفی سامانه آموزش مداومپرسش های متداولپشتیبانی سامانه
صفـحات عمـومی | خــانـه
 
 
مطلـــب ویـــژه
 
 
 
آخــرین اخــبار
 
 
  • فراخوان برنامه های غیرحضوری

  • فراخوان برنامه های غیرحضوری

آخــرین بــرنامــه های حضوری
 
 
شناسهعنــوانمجریشروعظرفیت 
43851 پرستاری از بیمار سالمند بیمارستان شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 1393/05/13 50
43304 تازه های مراقبتهای پرستاری در ICU دانشگاه علوم پزشکی کرمان 1393/05/16 120
41309 ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 1393/05/16 31
41310 ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 1393/05/23 34
41311 ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 1393/05/30 38
44092 'گچ گیری کلاب فوت به روش پونستی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 1393/05/30 30
44095 کلاب فوت و درمان گچ گیری با تکنیک پونستی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 1393/05/30 50
41312 ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 1393/06/06 39
41313 ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 1393/06/13 40
43789 میکروسکپ الکترونی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 1393/06/16 30
 
آخــرین بــرنامــه های غیر حضوری
 
 
شناسهعنــوانمجریشروع 
548 مراقبت های بعد از ایست قلبی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 1392/10/01