امــروز: شنبــه 10 آبان 93 | کاربــران آنلاین: 254 | 8.7.2 (1393/08/08)
صفحه اصلی سایتراهنمای سامانهکلیه مراکز آموزش مداوم کشورمعرفی سامانه آموزش مداومپرسش های متداولپشتیبانی سامانه
صفـحات عمـومی | خــانـه
 
 
مطلـــب ویـــژه
 
 
 
آخــرین اخــبار
 
 
  • قابل توجه دبیران علمی

  • فراخوان برنامه های غیرحضوری

آخــرین بــرنامــه های حضوری
 
 
شناسهعنــوانمجریشروعظرفیت 
41714 بیماریهای شایع در حیطه تخصص داخلی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 1393/08/19 150
47933 برقراري تماس پوست با پوست مادر و نوزاد دانشگاه علوم پزشکی کرمان 1393/08/19 148
48563 اصول مصاحبه روانی1 بیمارستان شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 1393/08/19 60
46380 فوریت های مامایی (ALSO) دانشگاه علوم پزشکی کرمان 1393/08/22 200
48582 مصاحبه با بیمار روانی2 بیمارستان شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 1393/08/26 60
41715 بیماریهای شایع در حیطه تخصص داخلی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 1393/08/26 150
47138 عفونت های تنفسی فوقانی و عوارض آن دانشگاه علوم پزشکی کرمان 1393/08/28 193
47769 آسم و آلرژی و ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 1393/08/29 200
48588 اصول مصاحبه با بیمار روانی 3 بیمارستان شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 1393/09/03 60
41716 بیماریهای شایع در حیطه تخصص داخلی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 1393/09/03 150
 
آخــرین بــرنامــه های غیر حضوری
 
 
شناسهعنــوانمجریشروع 
548 مراقبت های بعد از ایست قلبی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 1392/10/01