امــروز: سه شنبــه 7 مرداد 93 | کاربــران آنلاین: 387 | 8.6.2 (1393/05/06)
صفحه اصلی سایتراهنمای سامانهکلیه مراکز آموزش مداوم کشورمعرفی سامانه آموزش مداومپرسش های متداولپشتیبانی سامانه
صفـحات عمـومی | خــانـه
 
 
مطلـــب ویـــژه
 
 
 
آخــرین اخــبار
 
 
  • دانلود فایل های مربوط به برنامه مجازی

  • نظرسنجی برنامه های سال 93

  • راهنمای ثبت نام برنامه غیرحضوری

آخــرین بــرنامــه های حضوری
 
 
شناسهعنــوانمجریشروعظرفیت 
45631 سمینار آموزشی هموویژلانس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 1393/05/15 248
45645 کنفرانس خوداظهاری و خود کنترلی بهداشتی در حوزه بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 1393/05/19 250
39762 کانسرهای دستگاه تناسلی زنان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 1393/05/22 63
39763 کانسرهای دستگاه تناسلی زنان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 1393/06/26 63
44382 مالاریا دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 1393/07/15 30
39759 کانسرهای دستگاه تناسلی زنان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 1393/07/20 64
39760 کانسرهای دستگاه تناسلی زنان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 1393/07/30 63
 
آخــرین بــرنامــه های غیر حضوری
 
 
شناسهعنــوانمجریشروع 
565 مدیریت مواجهه شغلی با HIV / HBV / HCV دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 1392/06/01