امــروز: یکشنبــه 30 شهریور 93 | کاربــران آنلاین: 454 | 8.6.6 (1393/06/29)
صفحه اصلی سایتراهنمای سامانهکلیه مراکز آموزش مداوم کشورمعرفی سامانه آموزش مداومپرسش های متداولپشتیبانی سامانه
صفـحات عمـومی | خــانـه
 
 
مطلـــب ویـــژه
 
 
 
آخــرین اخــبار
 
 
  • دانلود فایل های مربوط به برنامه مجازی

  • نظرسنجی برنامه های سال 93

  • راهنمای ثبت نام برنامه غیرحضوری

آخــرین بــرنامــه های حضوری
 
 
شناسهعنــوانمجریشروعظرفیت 
39763 کانسرهای دستگاه تناسلی زنان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 1393/07/02 59
46260 کنفرانس آموزش قوانین و مشکلات حقوق حرفه ای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 1393/07/09 245
45234 بیماریهای عروق کرونر قلب دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 1393/07/16 200
39759 کانسرهای دستگاه تناسلی زنان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 1393/07/20 64
46127 کنفرانس ماهانه تومورهای اندوکرین دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 1393/07/24 59
47107 کنفرانس ماهانه تومورهای اندوکرین دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 1393/07/29 59
39760 کانسرهای دستگاه تناسلی زنان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 1393/07/30 63
47108 کنفرانس ماهانه تومورهای اندوکرین دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 1393/09/27 59
47109 کنفرانس ماهانه تومورهای اندوکرین دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 1393/10/25 60
47110 کنفرانس ماهانه تومورهای اندوکرین دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 1393/11/30 60
 
آخــرین بــرنامــه های غیر حضوری
 
 
شناسهعنــوانمجریشروع 
702 رویکرد تشخيصي و معاينه فيزيكي در مشکلات عضلانی اسکلتی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 1393/05/25