امــروز: پنجشنبــه 4 اردیبهشت 93 | کاربــران آنلاین: 284 | 8.4.7 (1393/02/04)
صفحه اصلی سایتراهنمای سامانهکلیه مراکز آموزش مداوم کشورمعرفی سامانه آموزش مداومپرسش های متداولپشتیبانی سامانه
صفـحات عمـومی | خــانـه
 
 
مطلـــب ویـــژه
 
 
 
آخــرین اخــبار
 
 
  • نظرسنجی برنامه های سال 93

  • راهنمای ثبت نام برنامه غیرحضوری

آخــرین بــرنامــه های حضوری
 
 
شناسهعنــوانمجریشروعظرفیت 
39408 بيماريهاي غدد درون ريز و متابوليسم (1) دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 1393/02/11 63
40754 پیشگیری از بروز تالاسمی ماژور دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 1393/02/14 228
40758 کنترل و مراقبت بیماری های مزمن تنفسی ( آسم - COPD ) دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 1393/02/17 245
39765 کنفرانس ماهانه تومورهای اندوکرین دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 1393/02/25 63
39759 کانسرهای دستگاه تناسلی زنان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 1393/02/31 64
39760 کانسرهای دستگاه تناسلی زنان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 1393/03/28 64
39766 کنفرانس ماهانه تومورهای اندوکرین دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 1393/03/29 63
39761 کانسرهای دستگاه تناسلی زنان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 1393/04/25 64
39762 کانسرهای دستگاه تناسلی زنان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 1393/05/22 64
39763 کانسرهای دستگاه تناسلی زنان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 1393/06/26 64
 
آخــرین بــرنامــه های غیر حضوری
 
 
شناسهعنــوانمجریشروع 
565 مدیریت مواجهه شغلی با HIV / HBV / HCV دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 1392/06/01