امــروز: چهارشنبــه 9 مهر 93 | کاربــران آنلاین: 597 | 8.6.7 (1393/07/01)
صفحه اصلی سایتراهنمای سامانهکلیه مراکز آموزش مداوم کشورمعرفی سامانه آموزش مداومپرسش های متداولپشتیبانی سامانه
صفـحات عمـومی | خــانـه
 
 
مطلـــب ویـــژه
 
 
 
آخــرین اخــبار
 
 
  • دانلود فایل های مربوط به برنامه مجازی

  • نظرسنجی برنامه های سال 93

  • راهنمای ثبت نام برنامه غیرحضوری

آخــرین بــرنامــه های حضوری
 
 
شناسهعنــوانمجریشروعظرفیت 
38939 روانپزشکی 1 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 1393/07/10 32
39759 کانسرهای دستگاه تناسلی زنان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 1393/07/16 65
45234 بیماریهای عروق کرونر قلب دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 1393/07/16 190
46127 کنفرانس ماهانه تومورهای اندوکرین دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 1393/07/24 57
47107 کنفرانس ماهانه تومورهای اندوکرین دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 1393/07/29 57
39760 کانسرهای دستگاه تناسلی زنان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 1393/07/30 64
47108 کنفرانس ماهانه تومورهای اندوکرین دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 1393/09/27 58
47109 کنفرانس ماهانه تومورهای اندوکرین دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 1393/10/25 59
47110 کنفرانس ماهانه تومورهای اندوکرین دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 1393/11/30 59
47111 کنفرانس ماهانه تومورهای اندوکرین دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 1393/12/21 59
 
آخــرین بــرنامــه های غیر حضوری
 
 
شناسهعنــوانمجریشروع 
702 رویکرد تشخيصي و معاينه فيزيكي در مشکلات عضلانی اسکلتی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 1393/05/25