امــروز: جمعــه 29 فروردین 93 | کاربــران آنلاین: 220 | 6.4.3 (1393/01/24)
صفحه اصلی سایتراهنمای سامانهکلیه مراکز آموزش مداوم کشورمعرفی سامانه آموزش مداومپرسش های متداولپشتیبانی سامانه
صفـحات عمـومی | خــانـه
 
 
مطلـــب ویـــژه
 
 
 
آخــرین اخــبار
 
 
  • نظرسنجی برنامه های سال 93

  • راهنمای ثبت نام برنامه غیرحضوری

آخــرین بــرنامــه های حضوری
 
 
شناسهعنــوانمجریشروعظرفیت 
39353 تب کنگو دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 1393/02/03 50
39773 اخلاق حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 1393/02/03 14
39408 بيماريهاي غدد درون ريز و متابوليسم (1) دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 1393/02/11 64
39765 کنفرانس ماهانه تومورهای اندوکرین دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 1393/02/25 64
39759 کانسرهای دستگاه تناسلی زنان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 1393/02/31 64
39760 کانسرهای دستگاه تناسلی زنان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 1393/03/28 64
39766 کنفرانس ماهانه تومورهای اندوکرین دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 1393/03/29 64
39761 کانسرهای دستگاه تناسلی زنان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 1393/04/25 64
39762 کانسرهای دستگاه تناسلی زنان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 1393/05/22 64
39763 کانسرهای دستگاه تناسلی زنان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 1393/06/26 64
 
آخــرین بــرنامــه های غیر حضوری
 
 
شناسهعنــوانمجریشروع 
565 مدیریت مواجهه شغلی با HIV / HBV / HCV دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 1392/06/01