امــروز: شنبــه 4 مرداد 93 | کاربــران آنلاین: 344 | 8.6.1 (1393/05/02)
صفحه اصلی سایتراهنمای سامانهکلیه مراکز آموزش مداوم کشورمعرفی سامانه آموزش مداومپرسش های متداولپشتیبانی سامانه
صفـحات عمـومی | خــانـه
 
 
مطلـــب ویـــژه
 
 
 
آخــرین اخــبار
 
 
  • حاج محمد تقی سبزواری ملقب به بقراط التولیه طبیب و ادیب سبزواری دوارن قاجاریه

  • دكتر قاسم غنی (۱۳۳۱–۱۲۷۷) پزشک

  • دكتر سيد احمد سيادتي ( از بنيانگذاران طب اطفال در ايران )

  • آرامگاه حكيم حاج ملا هادي سبزواري

  • حكيم حاج ملا هادي سبزواري

آخــرین بــرنامــه های حضوری
 
 
شناسهعنــوانمجریشروعظرفیت 
40745 بهداشت مدارس دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 1393/05/05 75
43280 كنفرانس هاي ادواري درون بخشي بيمارستان قمربني هاشم(ع) جوين دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 1393/05/05 75
45367 درون بخشي بيمارستان قمر بني هاشم (ع) جوين دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 1393/05/05 75
45473 درون بخشي بيمارستان قمر بني هاشم (ع) جوين دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 1393/05/05 75
43756 كنفرانس هاي ادواري درون بخشي بيمارستان وليعصر(عج) جغتاي دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 1393/05/06 75
40325 کنفرانس های ادواري بين بخشي مرکز آموزشی ، پژوهشی و درمانی واسعی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 1393/05/09 76
43288 كنفرانس هاي ادواري درون بخشي بيمارستان قمربني هاشم(ع) جوين دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 1393/05/11 75
43516 تجزيه و تحليل شاخصهاي بهداشتي و تنظيم خانواده دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 1393/05/12 80
44505 مراقبت از آنفلوانزا و كنترل و پيشگيري از عفونتهاي تنفسي حاد واگيردارl دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 1393/05/12 147
43757 كنفرانس هاي ادواري درون بخشي بيمارستان وليعصر(عج) جغتاي دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 1393/05/13 75
 
آخــرین بــرنامــه های غیر حضوری
 
 
شناسهعنــوانمجریشروع 
هیــچ رکــوردی وجــود نــدارد