امــروز: جمعــه 7 شهریور 93 | کاربــران آنلاین: 415 | 8.6.5 (1393/06/01)
صفحه اصلی سایتراهنمای سامانهکلیه مراکز آموزش مداوم کشورمعرفی سامانه آموزش مداومپرسش های متداولپشتیبانی سامانه
صفـحات عمـومی | خــانـه
 
 
مطلـــب ویـــژه
 
 
 
آخــرین اخــبار
 
 
  • حاج محمد تقی سبزواری ملقب به بقراط التولیه طبیب و ادیب سبزواری دوارن قاجاریه

  • دكتر قاسم غنی (۱۳۳۱–۱۲۷۷) پزشک

  • دكتر سيد احمد سيادتي ( از بنيانگذاران طب اطفال در ايران )

  • آرامگاه حكيم حاج ملا هادي سبزواري

  • حكيم حاج ملا هادي سبزواري

آخــرین بــرنامــه های حضوری
 
 
شناسهعنــوانمجریشروعظرفیت 
43761 كنفرانس هاي ادواري درون بخشي بيمارستان وليعصر(عج) جغتاي دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 1393/06/10 75
46215 تب دانگ دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 1393/06/10 100
43285 كنفرانس هاي ادواري درون بخشي بيمارستان قمربني هاشم(ع) جوين دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 1393/06/11 75
42141 كنفرانس هاي ادواري درون بخشي بيمارستان شهيدان مبيني دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 1393/06/12 32
44093 درمانهاي نوين اختلالات تنفسي دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 1393/06/13 135
40330 کنفرانس های ادواري بين بخشي مرکز آموزشی ، پژوهشی و درمانی واسعی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 1393/06/13 78
44094 درمانهاي نوين اختلالات روماتوئيدي دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 1393/06/14 184
46311 درون بخشي بيمارستان محمد واسعي دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 1393/06/16 100
46310 درون بخشي بيمارستان محمد واسعي دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 1393/06/17 100
43286 كنفرانس هاي ادواري درون بخشي بيمارستان قمربني هاشم(ع) جوين دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 1393/06/18 75
 
آخــرین بــرنامــه های غیر حضوری
 
 
شناسهعنــوانمجریشروع 
هیــچ رکــوردی وجــود نــدارد