امــروز: دوشنبــه 28 مهر 93 | کاربــران آنلاین: 692 | 8.6.8 (1393/07/20)
صفحه اصلی سایتراهنمای سامانهکلیه مراکز آموزش مداوم کشورمعرفی سامانه آموزش مداومپرسش های متداولپشتیبانی سامانه
صفـحات عمـومی | خــانـه
 
 
مطلـــب ویـــژه
 
 
 
آخــرین اخــبار
 
 
  • حاج محمد تقی سبزواری ملقب به بقراط التولیه طبیب و ادیب سبزواری دوارن قاجاریه

  • دكتر قاسم غنی (۱۳۳۱–۱۲۷۷) پزشک

  • دكتر سيد احمد سيادتي ( از بنيانگذاران طب اطفال در ايران )

  • آرامگاه حكيم حاج ملا هادي سبزواري

  • حكيم حاج ملا هادي سبزواري

آخــرین بــرنامــه های حضوری
 
 
شناسهعنــوانمجریشروعظرفیت 
42148 كنفرانس هاي ادواري درون بخشي بيمارستان شهيدان مبيني دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 1393/07/30 34
47356 مديريتي و ايمني(كاركنان و بيماران)بيمارستان واسعي دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 1393/07/30 99
47881 بیماریهای قابل انتقال بین انسان و حیوان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 1393/07/30 75
47365 درون بخشي بيمارستان واسعي دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 1393/08/01 75
48321 اختلالات و اورژانسهای روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 1393/08/07 100
47357 مديريتي و ايمني(كاركنان و بيماران)بيمارستان واسعي دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 1393/08/07 100
42149 كنفرانس هاي ادواري درون بخشي بيمارستان شهيدان مبيني دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 1393/08/07 39
42150 كنفرانس هاي ادواري درون بخشي بيمارستان شهيدان مبيني دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 1393/08/14 40
47366 درون بخشي بيمارستان واسعي دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 1393/08/15 75
47358 مديريتي و ايمني(كاركنان و بيماران)بيمارستان واسعي دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 1393/08/21 100
 
آخــرین بــرنامــه های غیر حضوری
 
 
شناسهعنــوانمجریشروع 
هیــچ رکــوردی وجــود نــدارد