امــروز: یکشنبــه 4 آبان 93 | کاربــران آنلاین: 393 | 8.6.9 (1393/07/29)
صفحه اصلی سایتراهنمای سامانهکلیه مراکز آموزش مداوم کشورمعرفی سامانه آموزش مداومپرسش های متداولپشتیبانی سامانه
صفـحات عمـومی | خــانـه
 
 
مطلـــب ویـــژه
 
 
 
آخــرین اخــبار
 
 
  • اطلاعیه ثبت گواهیهای کتبی سال 1390

  • اطلاعیه ثبت گواهیهای کتبی سال 1390

آخــرین بــرنامــه های حضوری
 
 
شناسهعنــوانمجریشروعظرفیت 
41277 توموربورد جراحی عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1393/08/05 38
43110 کنفرانس مشترک بخش راديولوژي و داخلي دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1393/08/05 44
43448 كنفرانس هاي ادواري بيمارستان شهيد مدرس كاشمر دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1393/08/05 0
46341 كورونا ويروس mers - cov دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1393/08/05 0
47142 تازه هاي سرطانهاي زنان دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1393/08/05 50
44331 كنفرانس ادواري بيمارستان لقمان حكيم سرخس دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1393/08/06 42
44089 زايمان ایمن دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1393/08/06 0
44577 کنفرانس هاي علمي ادواري شبکه بهداشت و درمان شهرستان بردسکن دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1393/08/06 0
41116 ویژه متخصصین پوست دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1393/08/06 29
41194 تازه ھای اندوکرین دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1393/08/06 28
 
آخــرین بــرنامــه های غیر حضوری
 
 
شناسهعنــوانمجریشروع 
690 تجهيزات ايمني زيستي دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1393/04/10
691 حاملگي مولار دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1393/04/10
692 ترميم گلاس يونومري دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1393/04/10
693 ترميم پيچيده آمالگام دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1393/04/10
694 راهکارهاي پيشگيري ازسرطان دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1393/04/10
696 آشنایی با فواید شیر مادر و تغذیه نوزاد با فنجان دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1393/04/10
704 ملاحظات کلينيکي جايگزيني ترميمهاي امالگام باکامپوزيت. دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1393/04/10
707 راهنما برای ترمیم دندان های اندو شده دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1393/04/10
580 آسیب شناسی بیضه در نازایی مردان دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1392/07/20
588 اختلالات بی اعتنایی مقابله ای odd (لجبازي کودکان) دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1392/07/20