امــروز: پنجشنبــه 2 مرداد 93 | کاربــران آنلاین: 218 | 8.6.0 (1393/04/30)
صفحه اصلی سایتراهنمای سامانهکلیه مراکز آموزش مداوم کشورمعرفی سامانه آموزش مداومپرسش های متداولپشتیبانی سامانه
صفـحات عمـومی | خــانـه
 
 
مطلـــب ویـــژه
 
 
 
آخــرین اخــبار
 
 
  • اطلاعیه ثبت گواهیهای کتبی سال 1390

  • اطلاعیه ثبت گواهیهای کتبی سال 1390

آخــرین بــرنامــه های حضوری
 
 
شناسهعنــوانمجریشروعظرفیت 
39628 کنفرانسهای ادواری مشترک گروه جراحي عروق وراديولوژي دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1393/05/04 20
42285 ادواری جراحی انکولوژی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1393/05/04 19
43098 کنفرانس مشترک بخش راديولوژي و داخلي دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1393/05/06 45
39460 برنامه زمان بندی بازآموزي توموربورد زنان درسال 93 دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1393/05/06 30
41265 توموربورد جراحی عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1393/05/06 34
44320 كنفرانس ادواري بيمارستان لقمان حكيم سرخس دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1393/05/06 25
40225 کنفرانسهای ادواری بیمارستان قائم "عج" دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1393/05/09 93
39629 کنفرانسهای ادواری مشترک گروه جراحي عروق وراديولوژي دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1393/05/11 20
42286 ادواری جراحی انکولوژی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1393/05/11 20
42109 کارگاه احیا نوزاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1393/05/11 0
 
آخــرین بــرنامــه های غیر حضوری
 
 
شناسهعنــوانمجریشروع 
690 تجهيزات ايمني زيستي دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1393/04/10
691 حاملگي مولار دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1393/04/10
692 ترميم گلاس يونومري دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1393/04/10
693 ترميم پيچيده آمالگام دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1393/04/10
694 راهکارهاي پيشگيري ازسرطان دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1393/04/10
696 آشنایی با فواید شیر مادر و تغذیه نوزاد با فنجان دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1393/04/10
704 ملاحظات کلينيکي جايگزيني ترميمهاي امالگام باکامپوزيت. دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1393/04/10
707 راهنما برای ترمیم دندان های اندو شده دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1393/04/10
580 آسیب شناسی بیضه در نازایی مردان دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1392/07/20
588 اختلالات بی اعتنایی مقابله ای odd دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1392/07/20