امــروز: شنبــه 10 آبان 93 | کاربــران آنلاین: 649 | 8.7.2 (1393/08/08)
صفحه اصلی سایتراهنمای سامانهکلیه مراکز آموزش مداوم کشورمعرفی سامانه آموزش مداومپرسش های متداولپشتیبانی سامانه
صفـحات عمـومی | خــانـه
 
 
مطلـــب ویـــژه
 
 
 
آخــرین اخــبار
 
 
  • اطلاعیه ثبت گواهیهای کتبی سال 1390

  • اطلاعیه ثبت گواهیهای کتبی سال 1390

آخــرین بــرنامــه های حضوری
 
 
شناسهعنــوانمجریشروعظرفیت 
47233 کنفرانس ادواري بخش گوارش دانشگاه علوم پزشكي مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1393/08/11 54
44332 كنفرانس ادواري بيمارستان لقمان حكيم سرخس دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1393/08/14 41
47716 رفتارتعاملی وانگیزش درمحیط حرفه ای پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1393/08/14 198
46378 احیاء قلبی ریوی نوزادان دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1393/08/15 3
40232 کنفرانسهای ادواری بیمارستان قائم "عج" دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1393/08/15 94
40593 احیای پیشرفته و تهویه مكانيكي دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1393/08/15 1
39643 کنفرانسهای ادواری مشترک گروه جراحي عروق وراديولوژي دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1393/08/17 20
42300 ادواری جراحی انکولوژی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1393/08/17 19
39597 تومور بورد سرطان پستان1 دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1393/08/18 27
44016 كنفرانس مشترك گروه نفرولوژي، جراحي و ارولوژي اطفال دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1393/08/18 98
 
آخــرین بــرنامــه های غیر حضوری
 
 
شناسهعنــوانمجریشروع 
690 تجهيزات ايمني زيستي دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1393/04/10
691 حاملگي مولار دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1393/04/10
692 ترميم گلاس يونومري دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1393/04/10
693 ترميم پيچيده آمالگام دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1393/04/10
694 راهکارهاي پيشگيري ازسرطان دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1393/04/10
696 آشنایی با فواید شیر مادر و تغذیه نوزاد با فنجان دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1393/04/10
704 ملاحظات کلينيکي جايگزيني ترميمهاي امالگام باکامپوزيت. دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1393/04/10
707 راهنما برای ترمیم دندان های اندو شده دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1393/04/10
580 آسیب شناسی بیضه در نازایی مردان دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1392/07/20
588 اختلالات بی اعتنایی مقابله ای odd (لجبازي کودکان) دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1392/07/20