امــروز: پنجشنبــه 4 اردیبهشت 93 | کاربــران آنلاین: 329 | 8.4.7 (1393/02/04)
صفحه اصلی سایتراهنمای سامانهکلیه مراکز آموزش مداوم کشورمعرفی سامانه آموزش مداومپرسش های متداولپشتیبانی سامانه
صفـحات عمـومی | خــانـه
 
 
مطلـــب ویـــژه
 
 
 
آخــرین اخــبار
 
 
  • به سامانه آموزش مداوم خوش آمدید

  • به سامانه آموزش مداوم خوش آمدید

آخــرین بــرنامــه های حضوری
 
 
شناسهعنــوانمجریشروعظرفیت 
38196 تجویزومصرف منطقی داروها دانشگاه علوم پزشکی اهواز 1393/02/07 137
35907 هورمون شناسی و بیوشیمی خون و ادرار دانشگاه علوم پزشکی اهواز 1393/02/09 89
39244 کنفرانسهای هفتگی بیمارستان گلستان درسال93 دانشگاه علوم پزشکی اهواز 1393/02/09 100
38206 بیماریهای عفونی دانشگاه علوم پزشکی اهواز 1393/02/14 161
39959 كنفرانس ماهيانه بيمارستان رازي دانشگاه علوم پزشکی اهواز 1393/02/16 199
40294 روماتولوژی دانشگاه علوم پزشکی اهواز 1393/02/16 199
39245 کنفرانسهای هفتگی بیمارستان گلستان درسال93 دانشگاه علوم پزشکی اهواز 1393/02/16 100
38211 بیماریهای عفونی(هپاتیت-سیاه زخم-کزاز-عفونت سیستم مرکزی) دانشگاه علوم پزشکی اهواز 1393/02/21 165
39246 کنفرانسهای هفتگی بیمارستان گلستان درسال93 دانشگاه علوم پزشکی اهواز 1393/02/23 100
40459 آسم وآلرژی درکودکان دانشگاه علوم پزشکی اهواز 1393/02/25 290
 
آخــرین بــرنامــه های غیر حضوری
 
 
شناسهعنــوانمجریشروع 
هیــچ رکــوردی وجــود نــدارد