امــروز: چهارشنبــه 26 شهریور 93 | کاربــران آنلاین: 591 | 8.6.5 (1393/06/01)
صفحه اصلی سایتراهنمای سامانهکلیه مراکز آموزش مداوم کشورمعرفی سامانه آموزش مداومپرسش های متداولپشتیبانی سامانه
صفـحات عمـومی | خــانـه
 
 
مطلـــب ویـــژه
 
 
 
آخــرین اخــبار
 
 
  • به سامانه آموزش مداوم خوش آمدید

  • به سامانه آموزش مداوم خوش آمدید

آخــرین بــرنامــه های حضوری
 
 
شناسهعنــوانمجریشروعظرفیت 
45381 دیابت دانشگاه علوم پزشکی اهواز 1393/06/27 74
46258 تفسیر الکتروکاردیوگرافی ( ECG1 ) انجمن علمي پرستاران قلب ايران 1393/06/29 29
46318 تفسیر الکترو کاردیوگرافی EKG2 انجمن علمي پرستاران قلب ايران 1393/06/31 29
43577 آموزش اخلاق حرفه ای درپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اهواز 1393/07/02 0
42923 پیشگیری ودرمان مسمومیت با متادون دانشگاه علوم پزشکی اهواز 1393/07/03 0
43245 روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اهواز 1393/07/06 137
43581 ماروعقرب گزیدگی دانشگاه علوم پزشکی اهواز 1393/07/09 0
42919 مسمومیت بامتانول دانشگاه علوم پزشکی اهواز 1393/07/10 0
39702 اورژانس های گوش و حلق وبینی دانشگاه علوم پزشکی اهواز 1393/07/14 180
45176 كنفرانس ماهیانه بيمارستان رازي دانشگاه علوم پزشکی اهواز 1393/07/15 92
 
آخــرین بــرنامــه های غیر حضوری
 
 
شناسهعنــوانمجریشروع 
هیــچ رکــوردی وجــود نــدارد