امــروز: دوشنبــه 6 مرداد 93 | کاربــران آنلاین: 543 | 8.6.2 (1393/05/05)
صفحه اصلی سایتراهنمای سامانهکلیه مراکز آموزش مداوم کشورمعرفی سامانه آموزش مداومپرسش های متداولپشتیبانی سامانه
صفـحات عمـومی | خــانـه
 
 
مطلـــب ویـــژه
 
 
 
آخــرین اخــبار
 
 
  • به سامانه آموزش مداوم خوش آمدید

  • به سامانه آموزش مداوم خوش آمدید

آخــرین بــرنامــه های حضوری
 
 
شناسهعنــوانمجریشروعظرفیت 
43570 آموزش اخلاق حرفه ای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اهواز 1393/05/15 12
42912 مسمومیت بامتانول دانشگاه علوم پزشکی اهواز 1393/05/16 8
40360 احیای قلبی ریوی (CPR) دانشگاه علوم پزشکی اهواز 1393/05/23 67
44447 تجویزومصرف منطقی دارو دانشگاه علوم پزشکی اهواز 1393/05/23 109
41809 احیای پیشرفته بزرگسالان دانشگاه علوم پزشکی اهواز 1393/05/25 15
43577 آموزش اخلاق حرفه ای درپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اهواز 1393/06/02 18
42923 پیشگیری ودرمان مسمومیت با متادون دانشگاه علوم پزشکی اهواز 1393/06/03 13
42919 مسمومیت بامتانول دانشگاه علوم پزشکی اهواز 1393/06/04 18
41365 کودکان 7 دانشگاه علوم پزشکی اهواز 1393/06/06 141
43581 ماروعقرب گزیدگی دانشگاه علوم پزشکی اهواز 1393/06/09 16
 
آخــرین بــرنامــه های غیر حضوری
 
 
شناسهعنــوانمجریشروع 
هیــچ رکــوردی وجــود نــدارد