امــروز: سه شنبــه 29 مهر 93 | کاربــران آنلاین: 462 | 8.6.9 (1393/07/29)
صفحه اصلی سایتراهنمای سامانهکلیه مراکز آموزش مداوم کشورمعرفی سامانه آموزش مداومپرسش های متداولپشتیبانی سامانه
صفـحات عمـومی | خــانـه
 
 
مطلـــب ویـــژه
 
 
 
آخــرین اخــبار
 
 
  • به سامانه آموزش مداوم خوش آمدید

  • به سامانه آموزش مداوم خوش آمدید

آخــرین بــرنامــه های حضوری
 
 
شناسهعنــوانمجریشروعظرفیت 
45649 مراقبتهای حاد نوزادان درحال خطر دانشگاه علوم پزشکی اهواز 1393/07/30 132
45931 دیابت و بارداری دانشگاه علوم پزشکی اهواز 1393/07/30 109
46877 تغذیه 2 دانشگاه علوم پزشکی اهواز 1393/08/01 74
47612 بیماریهای ریه در بارداری دانشگاه علوم پزشکی اهواز 1393/08/04 135
38222 آسم وآلرژی دانشگاه علوم پزشکی اهواز 1393/08/04 98
39251 کنفرانسهای هفتگی بیمارستان گلستان درسال93 دانشگاه علوم پزشکی اهواز 1393/08/06 99
46943 ترومبوآمبولی در بارداری دانشگاه علوم پزشکی اهواز 1393/08/06 77
46564 تب و بثورات پوستی دانشگاه علوم پزشکی اهواز 1393/08/07 193
40506 طب کار 2 دانشگاه علوم پزشکی اهواز 1393/08/07 117
40373 کم خونی های شایع دانشگاه علوم پزشکی اهواز 1393/08/08 88
 
آخــرین بــرنامــه های غیر حضوری
 
 
شناسهعنــوانمجریشروع 
هیــچ رکــوردی وجــود نــدارد