امــروز: پنجشنبــه 1 آبان 93 | کاربــران آنلاین: 381 | 8.6.9 (1393/07/29)
صفحه اصلی سایتراهنمای سامانهکلیه مراکز آموزش مداوم کشورمعرفی سامانه آموزش مداومپرسش های متداولپشتیبانی سامانه
صفـحات عمـومی | خــانـه
 
 
مطلـــب ویـــژه
 
 
 
آخــرین اخــبار
 
 
  • به سامانه آموزش مداوم خوش آمدید

  • به سامانه آموزش مداوم خوش آمدید

آخــرین بــرنامــه های حضوری
 
 
شناسهعنــوانمجریشروعظرفیت 
38222 آسم وآلرژی دانشگاه علوم پزشکی اهواز 1393/08/04 98
47612 بیماریهای ریه در بارداری دانشگاه علوم پزشکی اهواز 1393/08/04 132
46943 ترومبوآمبولی در بارداری دانشگاه علوم پزشکی اهواز 1393/08/06 66
39251 کنفرانسهای هفتگی بیمارستان گلستان درسال93 دانشگاه علوم پزشکی اهواز 1393/08/06 99
40506 طب کار 2 دانشگاه علوم پزشکی اهواز 1393/08/07 117
46564 تب و بثورات پوستی دانشگاه علوم پزشکی اهواز 1393/08/07 193
40373 کم خونی های شایع دانشگاه علوم پزشکی اهواز 1393/08/08 88
45553 طب کار 3 دانشگاه علوم پزشکی اهواز 1393/08/08 116
40055 بيماريهاي خوني در اطفال (1) دانشگاه علوم پزشکی اهواز 1393/08/08 139
43148 بیماری های کودکان دانشگاه علوم پزشکی اهواز 1393/08/15 199
 
آخــرین بــرنامــه های غیر حضوری
 
 
شناسهعنــوانمجریشروع 
هیــچ رکــوردی وجــود نــدارد