امــروز: پنجشنبــه 2 مرداد 93 | کاربــران آنلاین: 457 | 8.6.1 (1393/05/02)
صفحه اصلی سایتراهنمای سامانهکلیه مراکز آموزش مداوم کشورمعرفی سامانه آموزش مداومپرسش های متداولپشتیبانی سامانه
صفـحات عمـومی | خــانـه
 
 
مطلـــب ویـــژه
 
 
 
آخــرین اخــبار
 
 
  • به سامانه آموزش مداوم خوش آمدید

  • به سامانه آموزش مداوم خوش آمدید

آخــرین بــرنامــه های حضوری
 
 
شناسهعنــوانمجریشروعظرفیت 
43579 مار و عقرب گزیدگی دانشگاه علوم پزشکی اهواز 1393/05/05 19
42922 پیشگیری ودرمان مسمومیت با متادون دانشگاه علوم پزشکی اهواز 1393/05/06 6
43570 آموزش اخلاق حرفه ای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اهواز 1393/05/15 15
42912 مسمومیت بامتانول دانشگاه علوم پزشکی اهواز 1393/05/16 9
40360 احیای قلبی ریوی (CPR) دانشگاه علوم پزشکی اهواز 1393/05/23 69
44447 تجویزومصرف منطقی دارو دانشگاه علوم پزشکی اهواز 1393/05/23 114
41809 احیای پیشرفته بزرگسالان دانشگاه علوم پزشکی اهواز 1393/05/25 15
43577 آموزش اخلاق حرفه ای درپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اهواز 1393/06/02 19
42923 پیشگیری ودرمان مسمومیت با متادون دانشگاه علوم پزشکی اهواز 1393/06/03 14
42919 مسمومیت بامتانول دانشگاه علوم پزشکی اهواز 1393/06/04 19
 
آخــرین بــرنامــه های غیر حضوری
 
 
شناسهعنــوانمجریشروع 
هیــچ رکــوردی وجــود نــدارد