امــروز: یکشنبــه 31 فروردین 93 | کاربــران آنلاین: 107 | 8.4.4 (1393/01/30)
صفحه اصلی سایتراهنمای سامانهکلیه مراکز آموزش مداوم کشورمعرفی سامانه آموزش مداومپرسش های متداولپشتیبانی سامانه
صفـحات عمـومی | خــانـه
 
 
مطلـــب ویـــژه
 
 
 
آخــرین اخــبار
 
 
  • به سامانه آموزش مداوم خوش آمدید

  • به سامانه آموزش مداوم خوش آمدید

آخــرین بــرنامــه های حضوری
 
 
شناسهعنــوانمجریشروعظرفیت 
37333 مشکلات تشخیصی در طب کودکان دانشگاه علوم پزشکی اهواز 1393/02/04 168
38196 تجویزومصرف منطقی داروها دانشگاه علوم پزشکی اهواز 1393/02/07 150
39244 کنفرانسهای هفتگی بیمارستان گلستان درسال93 دانشگاه علوم پزشکی اهواز 1393/02/09 100
35907 هورمون شناسی و بیوشیمی خون و ادرار دانشگاه علوم پزشکی اهواز 1393/02/09 91
38206 بیماریهای عفونی دانشگاه علوم پزشکی اهواز 1393/02/14 166
39959 كنفرانس ماهيانه بيمارستان رازي دانشگاه علوم پزشکی اهواز 1393/02/16 200
39245 کنفرانسهای هفتگی بیمارستان گلستان درسال93 دانشگاه علوم پزشکی اهواز 1393/02/16 100
38211 بیماریهای عفونی(هپاتیت-سیاه زخم-کزاز-عفونت سیستم مرکزی) دانشگاه علوم پزشکی اهواز 1393/02/21 172
39246 کنفرانسهای هفتگی بیمارستان گلستان درسال93 دانشگاه علوم پزشکی اهواز 1393/02/23 100
38218 روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اهواز 1393/02/28 190
 
آخــرین بــرنامــه های غیر حضوری
 
 
شناسهعنــوانمجریشروع 
هیــچ رکــوردی وجــود نــدارد