امــروز: پنجشنبــه 10 مهر 93 | کاربــران آنلاین: 375 | 8.6.7 (1393/07/01)
صفحه اصلی سایتراهنمای سامانهکلیه مراکز آموزش مداوم کشورمعرفی سامانه آموزش مداومپرسش های متداولپشتیبانی سامانه
صفـحات عمـومی | خــانـه
 
 
مطلـــب ویـــژه
 
 
 
آخــرین اخــبار
 
 
  • به سامانه آموزش مداوم خوش آمدید

  • به سامانه آموزش مداوم خوش آمدید

آخــرین بــرنامــه های حضوری
 
 
شناسهعنــوانمجریشروعظرفیت 
39702 اورژانس های گوش و حلق وبینی دانشگاه علوم پزشکی اهواز 1393/07/14 158
45176 كنفرانس ماهیانه بيمارستان رازي دانشگاه علوم پزشکی اهواز 1393/07/15 87
45467 طب کار 1 دانشگاه علوم پزشکی اهواز 1393/07/16 121
46010 تازه های غربالگری و درمان ضایعات سرویکس دانشگاه علوم پزشکی اهواز 1393/07/16 118
41402 بیماریهای خون و بدخیمی ها دانشگاه علوم پزشکی اهواز 1393/07/17 37
44371 عفوني دانشگاه علوم پزشکی اهواز 1393/07/17 169
45776 آسم و عفونتهای تنفسی در کودکان دانشگاه علوم پزشکی اهواز 1393/07/20 131
46218 سل وکنترل آن دانشگاه علوم پزشکی اهواز 1393/07/23 148
46308 ناهنجاری‏های مادرزادی شایع دانشگاه علوم پزشکی اهواز 1393/07/24 98
45784 هپاتیت B و C دانشگاه علوم پزشکی اهواز 1393/07/27 145
 
آخــرین بــرنامــه های غیر حضوری
 
 
شناسهعنــوانمجریشروع 
هیــچ رکــوردی وجــود نــدارد