امــروز: سه شنبــه 11 شهریور 93 | کاربــران آنلاین: 343 | 8.6.5 (1393/06/01)
صفحه اصلی سایتراهنمای سامانهکلیه مراکز آموزش مداوم کشورمعرفی سامانه آموزش مداومپرسش های متداولپشتیبانی سامانه
صفـحات عمـومی | خــانـه
 
 
مطلـــب ویـــژه
 
 
 
آخــرین اخــبار
 
 
  • به سامانه آموزش مداوم خوش آمدید

  • به سامانه آموزش مداوم خوش آمدید

آخــرین بــرنامــه های حضوری
 
 
شناسهعنــوانمجریشروعظرفیت 
45732 اورژانسهای کودکان دانشگاه علوم پزشکی اهواز 1393/06/20 78
44097 مسمومیتهای شایع دانشگاه علوم پزشکی اهواز 1393/06/25 13
45381 دیابت دانشگاه علوم پزشکی اهواز 1393/06/27 87
46258 تفسیر الکتروکاردیوگرافی ( ECG1 ) انجمن علمي پرستاران قلب ايران 1393/06/29 30
46318 تفسیر الکترو کاردیوگرافی EKG2 انجمن علمي پرستاران قلب ايران 1393/06/31 30
43577 آموزش اخلاق حرفه ای درپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اهواز 1393/07/02 5
42923 پیشگیری ودرمان مسمومیت با متادون دانشگاه علوم پزشکی اهواز 1393/07/03 2
40373 کم خونی های شایع دانشگاه علوم پزشکی اهواز 1393/07/03 93
43245 روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اهواز 1393/07/06 143
43581 ماروعقرب گزیدگی دانشگاه علوم پزشکی اهواز 1393/07/09 0
 
آخــرین بــرنامــه های غیر حضوری
 
 
شناسهعنــوانمجریشروع 
هیــچ رکــوردی وجــود نــدارد