امــروز: چهارشنبــه 1 خرداد 98
کاربــران آنلاین: 217 | نسخه: 1028 (1398/02/29)
صفـحات عمـومی | خــانـه
آخــرین اخــبار
  • همراه داشتن کارت هویتی

  • قابل توجه کلیه مشمولین و شرکت کنندگان برنامه های بازآموزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه:

  • قابل توجه کلیه مشمولین و شرکت کنندگان برنامه های بازآموزی

  • وب سایت اختصاصی آموزش مداوم

  • سایت برنامه غیرحضوری اداره آموزش مداوم کرمانشاه بارگذاری شد

مطلـــب ویـــژه
برنامه های آموزش مداوم