امــروز: شنبــه 25 آذر 96 | کاربــران آنلاین: 557 | 1003 (1396/09/20)
صفحه اصلی سایتراهنمای سامانهکلیه مراکز آموزش مداوم کشورمعرفی سامانه آموزش مداومپرسش های متداولپشتیبانی سامانه
 
صفـحات عمـومی | خــانـه
 
 
مطلـــب ویـــژه
 
 
 
آخــرین اخــبار
 
 
  • شرکت کنندگان محترم یاد آوری می گردد ،صدور گواهی دوره های باز آموزی منوط به پر کردن فرم ارزشیابی الکترونیکی در سایت آموزش مداوم میباشد .

  • وب سایت اختصاصی آموزش مداوم

  • سایت برنامه غیرحضوری اداره آموزش مداوم کرمانشاه بارگذاری شد

برنامه های آموزش مداوم