امــروز: سه شنبــه 25 تیر 98
کاربــران آنلاین: 892 | نسخه: 1030 (1398/04/09)
صفـحات عمـومی | خــانـه
آخــرین اخــبار
  • همراه داشتن کارت هویتی

  • قابل توجه کلیه مشمولین و شرکت کنندگان برنامه های بازآموزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه:

  • قابل توجه کلیه مشمولین و شرکت کنندگان برنامه های بازآموزی

  • وب سایت اختصاصی آموزش مداوم

  • سایت برنامه غیرحضوری اداره آموزش مداوم کرمانشاه بارگذاری شد

مطلـــب ویـــژه
برنامه های آموزش مداوم