امــروز: پنجشنبــه 27 دی 97
کاربــران آنلاین: 513 | نسخه: 1021 (1397/10/26)
صفـحات عمـومی | خــانـه
آخــرین اخــبار
  • قابل توجه کلیه مشمولین و شرکت کنندگان برنامه های بازآموزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه:

  • قابل توجه کلیه مشمولین و شرکت کنندگان برنامه های بازآموزی

  • وب سایت اختصاصی آموزش مداوم

  • سایت برنامه غیرحضوری اداره آموزش مداوم کرمانشاه بارگذاری شد

مطلـــب ویـــژه
برنامه های آموزش مداوم