امــروز: جمعــه 9 آبان 93 | کاربــران آنلاین: 397 | 8.7.2 (1393/08/08)
صفحه اصلی سایتراهنمای سامانهکلیه مراکز آموزش مداوم کشورمعرفی سامانه آموزش مداومپرسش های متداولپشتیبانی سامانه
صفـحات عمـومی | خــانـه
 
 
مطلـــب ویـــژه
 
 
 
آخــرین اخــبار
 
 
  • توجه: فعال شدن حساب آنلاین

  • توجه: فعال شدن حساب آنلاین

آخــرین بــرنامــه های حضوری
 
 
شناسهعنــوانمجریشروعظرفیت 
44473 کودکان 8 دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 1393/08/15 87
48208 سمینار دو روزه HIV/AIDS دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 1393/08/19 288
46501 فوریتهای 2 دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 1393/08/21 109
44174 بي اختياري ادراري دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 1393/08/22 44
44497 اخلاق پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 1393/08/22 298
47561 نوآوري و تازه ها (4) دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 1393/08/23 100
44495 مدیریت بحران در سیستم سلامت دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 1393/08/29 281
44474 داخلی 5 دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 1393/09/06 102
47562 دارودرماني اختلالات تنفسي دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 1393/09/07 100
41425 مسمومیت های رایج دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 1393/09/13 132
 
آخــرین بــرنامــه های غیر حضوری
 
 
شناسهعنــوانمجریشروع 
هیــچ رکــوردی وجــود نــدارد