امــروز: پنجشنبــه 6 شهریور 93 | کاربــران آنلاین: 775 | 8.6.5 (1393/06/01)
صفحه اصلی سایتراهنمای سامانهکلیه مراکز آموزش مداوم کشورمعرفی سامانه آموزش مداومپرسش های متداولپشتیبانی سامانه
صفـحات عمـومی | خــانـه
 
 
مطلـــب ویـــژه
 
 
 
آخــرین اخــبار
 
 
  • توجه: فعال شدن حساب آنلاین

  • توجه: فعال شدن حساب آنلاین

آخــرین بــرنامــه های حضوری
 
 
شناسهعنــوانمجریشروعظرفیت 
41501 بيوشيميI دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 1393/06/13 132
44296 برخورد با تب و واكسيناسيون دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 1393/06/27 145
44211 کنفرانس یک روزه تومورهای یوروتلیال مثانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 1393/07/10 131
44470 کودکان 3 دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 1393/07/17 108
44472 کودکان 4 دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 1393/07/24 112
44210 کنفرانس یک روزه STD دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 1393/08/01 137
41421 پزشک و قانون دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 1393/08/01 127
44299 نقص ايمني و تب رومتيسمي و عفونت دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 1393/08/08 149
44473 کودکان 8 دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 1393/08/15 119
44174 بي اختياري ادراري دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 1393/08/22 46
 
آخــرین بــرنامــه های غیر حضوری
 
 
شناسهعنــوانمجریشروع 
هیــچ رکــوردی وجــود نــدارد