امــروز: چهارشنبــه 26 شهریور 93 | کاربــران آنلاین: 408 | 8.6.5 (1393/06/01)
صفحه اصلی سایتراهنمای سامانهکلیه مراکز آموزش مداوم کشورمعرفی سامانه آموزش مداومپرسش های متداولپشتیبانی سامانه
صفـحات عمـومی | خــانـه
 
 
مطلـــب ویـــژه
 
 
 
آخــرین اخــبار
 
 
  • توجه: فعال شدن حساب آنلاین

  • توجه: فعال شدن حساب آنلاین

آخــرین بــرنامــه های حضوری
 
 
شناسهعنــوانمجریشروعظرفیت 
45829 کارگاه یک روزه مشاوره ژنتیک دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 1393/06/29 19
46984 آموزش مقدماتي درمانهاي غير داروئي سوء مصرف مواد ويژه روانشناسان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 1393/07/06 30
44211 کنفرانس یک روزه تومورهای یوروتلیال مثانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 1393/07/10 119
44470 کودکان 3 دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 1393/07/17 86
44472 کودکان 4 دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 1393/07/24 94
41421 پزشک و قانون دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 1393/08/01 123
44210 کنفرانس یک روزه STD دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 1393/08/01 134
44299 نقص ايمني و تب رومتيسمي و عفونت دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 1393/08/08 149
44473 کودکان 8 دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 1393/08/15 107
46501 فوریتهای 2 دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 1393/08/21 150
 
آخــرین بــرنامــه های غیر حضوری
 
 
شناسهعنــوانمجریشروع 
هیــچ رکــوردی وجــود نــدارد