امــروز: پنجشنبــه 4 اردیبهشت 93 | کاربــران آنلاین: 316 | 8.4.7 (1393/02/04)
صفحه اصلی سایتراهنمای سامانهکلیه مراکز آموزش مداوم کشورمعرفی سامانه آموزش مداومپرسش های متداولپشتیبانی سامانه
صفـحات عمـومی | خــانـه
 
 
مطلـــب ویـــژه
 
 
 
آخــرین اخــبار
 
 
  • توجه: فعال شدن حساب آنلاین

  • توجه: فعال شدن حساب آنلاین

آخــرین بــرنامــه های حضوری
 
 
شناسهعنــوانمجریشروعظرفیت 
40180 کارگاه یک روزه مشاوره ژنتیک دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 1393/02/24 25
40184 کارگاه یک روزه مشاوره ژنتیک دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 1393/03/26 25
 
آخــرین بــرنامــه های غیر حضوری
 
 
شناسهعنــوانمجریشروع 
هیــچ رکــوردی وجــود نــدارد