امــروز: پنجشنبــه 2 مرداد 93 | کاربــران آنلاین: 541 | 8.6.1 (1393/05/02)
صفحه اصلی سایتراهنمای سامانهکلیه مراکز آموزش مداوم کشورمعرفی سامانه آموزش مداومپرسش های متداولپشتیبانی سامانه
صفـحات عمـومی | خــانـه
 
 
مطلـــب ویـــژه
 
 
 
آخــرین اخــبار
 
 
  • توجه: فعال شدن حساب آنلاین

  • توجه: فعال شدن حساب آنلاین

آخــرین بــرنامــه های حضوری
 
 
شناسهعنــوانمجریشروعظرفیت 
41492 ميكروبيولوژيIV دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 1393/05/11 128
42258 سندرم تنفسی خاورمیانه و سندرمSARS دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 1393/05/13 253
38322 فوریت های پزشکی و اقدامات احیاء دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 1393/05/15 228
44296 برخورد با تب و واكسيناسيون دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 1393/05/16 150
38773 بیماری سیاه زخم و تب کریمه کنگو دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 1393/05/20 73
44175 اروپاتي انسدادي دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 1393/05/23 50
44726 مبانی تئوری درمانهای ارتودنسی(1) دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 1393/05/24 150
44728 اصول تشخیص و درمانهای ارتودنسی(2) دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 1393/05/24 150
41497 هماتوپاتولوژيIV دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 1393/05/30 134
44212 کنفرانس یک روزه کانسر غیر مهاجم مثانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 1393/06/05 149
 
آخــرین بــرنامــه های غیر حضوری
 
 
شناسهعنــوانمجریشروع 
هیــچ رکــوردی وجــود نــدارد