امــروز: جمعــه 2 آبان 93 | کاربــران آنلاین: 627 | 8.6.9 (1393/07/29)
صفحه اصلی سایتراهنمای سامانهکلیه مراکز آموزش مداوم کشورمعرفی سامانه آموزش مداومپرسش های متداولپشتیبانی سامانه
صفـحات عمـومی | خــانـه
 
 
مطلـــب ویـــژه
 
 
 
آخــرین اخــبار
 
 
  • توجه: فعال شدن حساب آنلاین

  • توجه: فعال شدن حساب آنلاین

آخــرین بــرنامــه های حضوری
 
 
شناسهعنــوانمجریشروعظرفیت 
44299 نقص ايمني و تب رومتيسمي و عفونت دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 1393/08/08 143
44473 کودکان 8 دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 1393/08/15 92
46501 فوریتهای 2 دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 1393/08/21 116
44174 بي اختياري ادراري دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 1393/08/22 44
44497 اخلاق پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 1393/08/22 298
47561 نوآوري و تازه ها (4) دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 1393/08/23 100
44495 مدیریت بحران در سیستم سلامت دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 1393/08/29 283
44474 داخلی 5 دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 1393/09/06 103
47562 دارودرماني اختلالات تنفسي دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 1393/09/07 100
41425 مسمومیت های رایج دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 1393/09/13 137
 
آخــرین بــرنامــه های غیر حضوری
 
 
شناسهعنــوانمجریشروع 
هیــچ رکــوردی وجــود نــدارد