امــروز: سه شنبــه 7 مرداد 93 | کاربــران آنلاین: 316 | 8.6.2 (1393/05/06)
صفحه اصلی سایتراهنمای سامانهکلیه مراکز آموزش مداوم کشورمعرفی سامانه آموزش مداومپرسش های متداولپشتیبانی سامانه
صفـحات عمـومی | خــانـه
 
 
مطلـــب ویـــژه
 
 
 
آخــرین اخــبار
 
 
  • توجه: فعال شدن حساب آنلاین

  • توجه: فعال شدن حساب آنلاین

آخــرین بــرنامــه های حضوری
 
 
شناسهعنــوانمجریشروعظرفیت 
41492 ميكروبيولوژيIV دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 1393/05/11 126
42258 سندرم تنفسی خاورمیانه و سندرمSARS دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 1393/05/13 250
38322 فوریت های پزشکی و اقدامات احیاء دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 1393/05/15 227
44296 برخورد با تب و واكسيناسيون دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 1393/05/19 149
38773 بیماری سیاه زخم و تب کریمه کنگو دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 1393/05/20 72
44762 دندانپزشکی کودکان(2) دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 1393/05/22 150
44754 دندانپزشکی کودکان (1) دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 1393/05/23 150
44175 اروپاتي انسدادي دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 1393/05/23 50
44726 مبانی تئوری درمانهای ارتودنسی(1) دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 1393/05/24 150
44728 اصول تشخیص و درمانهای ارتودنسی(2) دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 1393/05/24 150
 
آخــرین بــرنامــه های غیر حضوری
 
 
شناسهعنــوانمجریشروع 
هیــچ رکــوردی وجــود نــدارد