امــروز: پنجشنبــه 27 شهریور 93 | کاربــران آنلاین: 324 | 8.6.5 (1393/06/01)
صفحه اصلی سایتراهنمای سامانهکلیه مراکز آموزش مداوم کشورمعرفی سامانه آموزش مداومپرسش های متداولپشتیبانی سامانه
صفـحات عمـومی | خــانـه
 
 
مطلـــب ویـــژه
 
 
 
آخــرین اخــبار
 
 
  • زمان و مکان و شهرستان اجرای برنامه

  • عدم ثبت ورود و یا خروج در برنامه های آموزش مداوم

  • درج اسامی سایر مشمولان در لیست حضور و غیاب

آخــرین بــرنامــه های حضوری
 
 
شناسهعنــوانمجریشروعظرفیت 
40643 تومور بورد انکولوژی(بیمارستان5 آذر) دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1393/06/29 50
44663 مراقبت ازبیماران قلبی (بیمارستان شهداءگنبد) دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1393/06/31 70
45315 سلامت مادر و نوزاد(بیمارستان شهدا گنبد) دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1393/07/01 30
41385 CPC دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1393/07/01 50
40644 تومور بورد انکولوژی(بیمارستان5 آذر) دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1393/07/05 50
44143 اورژانس های پزشکی (1)بیمارستان بقیه ا... دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1393/07/06 0
44178 اورژانس های پزشکی (2)بیمارستان بقیه ا... دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1393/07/07 6
41386 CPC دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1393/07/08 50
41667 کلیات طب سنتی 1 دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1393/07/10 176
41668 کلیات طب سنتی 2 دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1393/07/10 204
 
آخــرین بــرنامــه های غیر حضوری
 
 
شناسهعنــوانمجریشروع 
هیــچ رکــوردی وجــود نــدارد