امــروز: چهارشنبــه 9 مهر 93 | کاربــران آنلاین: 123 | 8.6.7 (1393/07/01)
صفحه اصلی سایتراهنمای سامانهکلیه مراکز آموزش مداوم کشورمعرفی سامانه آموزش مداومپرسش های متداولپشتیبانی سامانه
صفـحات عمـومی | خــانـه
 
 
مطلـــب ویـــژه
 
 
 
آخــرین اخــبار
 
 
  • زمان و مکان و شهرستان اجرای برنامه

  • عدم ثبت ورود و یا خروج در برنامه های آموزش مداوم

  • درج اسامی سایر مشمولان در لیست حضور و غیاب

آخــرین بــرنامــه های حضوری
 
 
شناسهعنــوانمجریشروعظرفیت 
41667 کلیات طب سنتی 1 دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1393/07/10 136
41668 کلیات طب سنتی 2 دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1393/07/10 178
40645 تومور بورد انکولوژی(بیمارستان5 آذر) دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1393/07/12 50
41387 CPC دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1393/07/15 50
45316 سلامت مادر و نوزاد(بیمارستان شهدا گنبد) دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1393/07/15 30
40951 کانسر های شایع دستگاه تناسلی زنان دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1393/07/16 229
40646 تومور بورد انکولوژی(بیمارستان5 آذر) دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1393/07/19 50
44203 هورمون و اختلالات هورمونی دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1393/07/23 299
40647 تومور بورد انکولوژی(بیمارستان5 آذر) دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1393/07/26 50
44664 مراقبت ازبیماران قلبی (بیمارستان شهداءگنبد) دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1393/07/28 67
 
آخــرین بــرنامــه های غیر حضوری
 
 
شناسهعنــوانمجریشروع 
هیــچ رکــوردی وجــود نــدارد