امــروز: سه شنبــه 29 مهر 93 | کاربــران آنلاین: 687 | 8.6.9 (1393/07/28)
صفحه اصلی سایتراهنمای سامانهکلیه مراکز آموزش مداوم کشورمعرفی سامانه آموزش مداومپرسش های متداولپشتیبانی سامانه
صفـحات عمـومی | خــانـه
 
 
مطلـــب ویـــژه
 
 
 
آخــرین اخــبار
 
 
  • زمان و مکان و شهرستان اجرای برنامه

  • عدم ثبت ورود و یا خروج در برنامه های آموزش مداوم

  • درج اسامی سایر مشمولان در لیست حضور و غیاب

آخــرین بــرنامــه های حضوری
 
 
شناسهعنــوانمجریشروعظرفیت 
42956 انگل‌هاي شایع در ایران دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1393/08/01 252
45317 سلامت مادر و نوزاد(بیمارستان شهدا گنبد) دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1393/08/01 30
40648 تومور بورد انکولوژی(بیمارستان5 آذر) دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1393/08/03 50
41795 آموزش اخلاق حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1393/08/08 66
41796 آموزش قوانین و مشکلات حقوقی حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1393/08/08 95
41797 تجویز و مصرف منطقی داروهای آنتی بیوتیکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1393/08/09 116
41798 لزوم تجویز و مصرف منطقی داروهای ضد درد وکورتیکو استروئید ها دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1393/08/09 127
40649 تومور بورد انکولوژی(بیمارستان5 آذر) دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1393/08/10 50
45318 سلامت مادر و نوزاد(بیمارستان شهدا گنبد) دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1393/08/15 30
40650 تومور بورد انکولوژی(بیمارستان5 آذر) دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1393/08/17 50
 
آخــرین بــرنامــه های غیر حضوری
 
 
شناسهعنــوانمجریشروع 
هیــچ رکــوردی وجــود نــدارد