امــروز: یکشنبــه 9 شهریور 93 | کاربــران آنلاین: 730 | 8.6.5 (1393/06/01)
صفحه اصلی سایتراهنمای سامانهکلیه مراکز آموزش مداوم کشورمعرفی سامانه آموزش مداومپرسش های متداولپشتیبانی سامانه
صفـحات عمـومی | خــانـه
 
 
مطلـــب ویـــژه
 
 
 
آخــرین اخــبار
 
 
  • زمان و مکان و شهرستان اجرای برنامه

  • عدم ثبت ورود و یا خروج در برنامه های آموزش مداوم

  • درج اسامی سایر مشمولان در لیست حضور و غیاب

آخــرین بــرنامــه های حضوری
 
 
شناسهعنــوانمجریشروعظرفیت 
44662 مراقبت ازبیماران قلبی (بیمارستان شهداءگنبد) دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1393/06/10 68
45018 گاستروآنتریت در اطفال دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1393/06/10 13
41382 CPC دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1393/06/11 49
45890 اورژانس های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1393/06/12 22
45768 تازه های دیابت(1) دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1393/06/13 50
45896 تازه های دیابت(2) دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1393/06/14 46
40641 تومور بورد انکولوژی(بیمارستان5 آذر) دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1393/06/15 50
45314 سلامت مادر و نوزاد(بیمارستان شهدا گنبد) دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1393/06/16 30
41383 CPC دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1393/06/18 49
44832 اخلاق حرفه ای وحقوق پزشکی (2) دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1393/06/19 158
 
آخــرین بــرنامــه های غیر حضوری
 
 
شناسهعنــوانمجریشروع 
هیــچ رکــوردی وجــود نــدارد