امــروز: جمعــه 23 بهمن 94 | کاربــران آنلاین: 433 | 8.9.8 (1394/10/27)
صفحه اصلی سایتراهنمای سامانهکلیه مراکز آموزش مداوم کشورمعرفی سامانه آموزش مداومپرسش های متداولپشتیبانی سامانه
صفـحات عمـومی | خــانـه
 
 
مطلـــب ویـــژه
 
 
 
آخــرین اخــبار
 
 
  • شـروع صـدور گـواهی نهـایی پنج ساله 1395

  • دوره آموزشی کوتاه مدت حرفه ای مراقبت های پرستاری

  • برنامه های آموزش مداوم ویژه رشته دندانپزشکی و رشته های مرتبط

  • نحوه ثبت نام و تایید نهایی حضور در برنامه های آموزش مداوم

  • بخشنامه نحوه تکمیل امتیازات بازآموزی مشمولین قانون آموزش مداوم

برنامه های آموزش مداوم