امــروز: چهارشنبــه 25 مرداد 96 | کاربــران آنلاین: 540 | 995 (1396/04/26)
صفحه اصلی سایتراهنمای سامانهکلیه مراکز آموزش مداوم کشورمعرفی سامانه آموزش مداومپرسش های متداولپشتیبانی سامانه
 
لیــست مــراکز آمــوزش مــداوم کل کشــور
 
 
لیـــست و شمـــاره تلفن کلیــه مراکـــز آموزش مـــداوم به تفکیک نوع
نوع مرکزتعدادلینک
دانشگاه های علوم پزشکی 65
سازمان های وزارتخانه 35
مراکز تحقیقاتی 119
انجمن های علمی 164
بیمارستان ها 11