امــروز: سه شنبــه 6 تیر 96 | کاربــران آنلاین: 416 | 993 (1396/04/03)
صفحه اصلی سایتراهنمای سامانهکلیه مراکز آموزش مداوم کشورمعرفی سامانه آموزش مداومپرسش های متداولپشتیبانی سامانه
 
لیــست مــراکز آمــوزش مــداوم کل کشــور
 
 
لیـــست و شمـــاره تلفن کلیــه مراکـــز آموزش مـــداوم به تفکیک نوع
نوع مرکزتعدادلینک
دانشگاه های علوم پزشکی 64
سازمان های وزارتخانه 35
مراکز تحقیقاتی 119
انجمن های علمی 164
بیمارستان ها 11