امــروز: سه شنبــه 8 فروردین 96 | کاربــران آنلاین: 483 | 974 (1395/12/18)
صفحه اصلی سایتراهنمای سامانهکلیه مراکز آموزش مداوم کشورمعرفی سامانه آموزش مداومپرسش های متداولپشتیبانی سامانه
لیــست مــراکز آمــوزش مــداوم کل کشــور
 
 
لیـــست و شمـــاره تلفن کلیــه مراکـــز آموزش مـــداوم به تفکیک نوع
نوع مرکزتعدادلینک
دانشگاه های علوم پزشکی 62
سازمان های وزارتخانه 34
مراکز تحقیقاتی 115
انجمن های علمی 163
بیمارستان ها 11