امــروز: یکشنبــه 10 اردیبهشت 96 | کاربــران آنلاین: 475 | 982 (1396/02/02)
صفحه اصلی سایتراهنمای سامانهکلیه مراکز آموزش مداوم کشورمعرفی سامانه آموزش مداومپرسش های متداولپشتیبانی سامانه
لیــست مــراکز آمــوزش مــداوم کل کشــور
 
 
لیـــست و شمـــاره تلفن کلیــه مراکـــز آموزش مـــداوم به تفکیک نوع
نوع مرکزتعدادلینک
دانشگاه های علوم پزشکی 63
سازمان های وزارتخانه 35
مراکز تحقیقاتی 117
انجمن های علمی 164
بیمارستان ها 11