امــروز: یکشنبــه 7 خرداد 96 | کاربــران آنلاین: 426 | 988 (1396/03/06)
صفحه اصلی سایتراهنمای سامانهکلیه مراکز آموزش مداوم کشورمعرفی سامانه آموزش مداومپرسش های متداولپشتیبانی سامانه
 
لیــست مــراکز آمــوزش مــداوم کل کشــور
 
 
لیـــست و شمـــاره تلفن کلیــه مراکـــز آموزش مـــداوم به تفکیک نوع
نوع مرکزتعدادلینک
دانشگاه های علوم پزشکی 63
سازمان های وزارتخانه 35
مراکز تحقیقاتی 118
انجمن های علمی 164
بیمارستان ها 11