امــروز: دوشنبــه 27 خرداد 98
کاربــران آنلاین: 500 | نسخه: 1029 (1398/03/21)
صفـحات عمـومی | پيام دبير آموزش مداوم دانشگاه

بسمه تعالي

 باز آموزي پزشكان و رشته‌هاي وابسته پزشكي در اكثر كشورها، بخصوص كشورهاي پيشرفته به عنوان يك ضرورت غير قابل انكار پذيرفته شده است و روز به روز از طرق مختلف از جمله آموزشهاي حضوري و برگزاري سمينارها و كنگره‌هاي عظيم و معتبر و نيز توجه به روشهاي غير حضوري مثل نشريات و آموزشهاي الكترونيك در حال گسترش است.

در كشور ما نيز آموزش مداوم جامعه پزشكي عرصه وسيعي از فعاليتهاي آموزشي دانشگاههاي علوم پزشكي را تشكيل مي‌دهد. ليكن آنچه در اين باب به تدريج مورد غفلت واقع شده است، پرداختن جدي به كيفيت و هدف اجرا اين برنامه‌هاست، به گونه‌اي كه پس از گذر سالها از اجراء قانون آموزش مداوم، سمت و سو و انگيزه بخش قابل توجهي از شركت‌كنندگان، نه به منظور حل معضلات علمي و حرفه‌اي، كه كسب امتياز و گذر از مشكلات قانوني است.

قطعاً دقت نظر و همت اساتيد و همكاران گرانقدر و پرداختن جدي دانشگاهها و دفاتر آموزش مداوم به مواردي همچون، نياز سنجي‌هاي صحيح و همسو با نيازهاي واقعي نظام سلامت، ارزشيابي، اصلاح روشهاي تدريس، روانشناسي تدريس، توجه به كاربردي بودن مباحث و ايجاد نظم در اجراء برنامه‌ها، آنچنان تاثير گذار خواهند بود كه هنگامي كه فرد وارد عرصه‌ي كار و حرفه‌ي خود مي‌گردد، بتواند به طور مسلط از دانسته‌هاي خود بهره ببرد. مجموعه معاونت آموزشي و دفتر آموزش مداوم دانشگاه نيز با بهره گيري از حمايت‌هاي اجرايي و اعتقاد به توانايي‌هاي دست‌اندر كاران، مدرسين و اساتيد پر تلاش دانشگاه، اميدوارانه به ايجاد اين تحول مي نگرد، هر چند معتقد است اين امر محقق نخواهد گرديد مگر با حضور پرتلاش و فعالانه همكاران محترم در جلسات باز‌آموزي و نيز ارائه نظرات اصلاحي.

                                                دکتر رامین کهایی

                                                                                                 دبیر آموزش مداوم دانشگاه