امــروز: سه شنبــه 2 بهمن 97
کاربــران آنلاین: 623 | نسخه: 1022 (1397/11/02)
صفـحات عمـومی | تماس با ما

دفتر مركزي آموزش مداوم :

 

آدرس : چـــــهارراه شريعتي ، ساختمان شــــــماره 4 دانشگاه علوم پزشــــــكي
هـــــــمدان ، معاونت آموزشي ، طبقه سوم ، دفتر آموزش مداوم آموزش پزشكي

 

تلفن : 32516631-081

Web site: http://hamedan.ircme.ir

E – mail : amodavem@yahoo.com