امــروز: یکشنبــه 1 اردیبهشت 98
کاربــران آنلاین: 888 | نسخه: 1027 (1397/12/25)
صفـحات عمـومی | تماس با ما

دفتر مركزي آموزش مداوم :

 

آدرس : چـــــهارراه شريعتي ، ساختمان شــــــماره 4 دانشگاه علوم پزشــــــكي
هـــــــمدان ، معاونت آموزشي ، طبقه سوم ، دفتر آموزش مداوم آموزش پزشكي

 

تلفن : 32516631-081

Web site: http://hamedan.ircme.ir

E – mail : amodavem@yahoo.com