امــروز: دوشنبــه 27 خرداد 98
کاربــران آنلاین: 573 | نسخه: 1029 (1398/03/21)
صفـحات عمـومی | كارشناسان

نرگس بيات
كارشناس ارشد تكنولوژي آموزشي

سمت :كارشناس مسئول برنامه ريزي و هماهنگي اجرايي

شرح وظايف : 

 - مسئول هماهنگي در تنظيم و اجراء برنامه هاي آموزشي

- دبير كميته تخصيص امتياز

- دبير كميته ماده 6

- مسئول بررسي مدارك و صدور گواهي هاي نهايي

- كارشناس برنامه ريزي ، برنامه هاي آموزشي پزشكان عمومي (مدون)

- كارشناس برنامه هاي آموزشي مشترك با ساير واحدهاي درون دانشگاهي و خارج دانشگاهي

- كارشناس همايشهاي كشوري و ملي

 

 

 

زهرا عبدي 
كارشناس اقتصاد نظري

سمت :كارشناس مسئول سيستم جامع اطلاعات

شرح وظايف :

- دبير كميته هاي علمي برنامه هاي حضوري كليه رشته هاي آموزشي و نيز كميته آموزش مداوم

- كارشناس برنامه ريزي ، برنامه هاي آموزشي رشته هاي دندانپزشكي

- مسئول و هماهنگ كننده راه اندازي و اجراء وب سايت سيستم جامع اطلاعات

- كارشناس برنامه ريزي ، برنامه هاي آموزشي تخصصي پزشكي

- كارشناس كنفرانسهاي يك روزه و كارگاههاي آموزشي

 

 

 

سارا سليماني
كارشناس پرستاري

سمت :كارشناس آموزش مداوم

شرح وظايف :

- كارشناس برنامه ريزي برنامه هاي آموزشي پرستاري و مامايي

- كارشناس برنامه ريزي برنامه هاي آموزشي ساير رشته هاي پيرا پزشكي

- مسئول كنترل اطلاعات وارد شده به سيستم و به روز رساني آن

- كارشناس ارزشيابي و آناليز اطلاعات برنامه هاي آموزشي

- كارشناس مسئول سمينارهاي آموزشي

-كارشناس برنامه هاي مجازي    E-Learning