امــروز: دوشنبــه 27 خرداد 98
کاربــران آنلاین: 703 | نسخه: 1029 (1398/03/21)
صفـحات عمـومی | مقررات شركت در برنامه ها

مقررات شركت در برنامه ها

 

1- گواهي شركت در برنامه هاي آموزش مداوم براساس ميزان امتياز مجوز مربوطه به شرط حضور تمام وقت در برنامه به صورت امتياز كامل به شركت كنندگان اعطا مي شود.

2- در خصوص برنامه هاي مدون به غيبت بيش از 10%، گواهينامه تعلق نمي گيرد. در برنامه هاي غيرمدون صدور گواهي براساس ساعات حضور مي باشد.

 

3- سخنرانان برنامه فقط امتياز سخنراني دريافت مي نمايند، مگر اينكه به عنوان شركت كننده در تمام ساعات برنامه در جلسات حضور داشته باشند.

4- جهت شركت در برنامه هاي آموزش مداوم ، مشمولين نيازي به استفاده از مرخصي استحقاقي تا سقف امتياز موظف سالانه نخواهند داشت.

 

5- آن دسته از مشمولين قانون كه داراي مدرك تحصيلي در دو رشته مي باشند، مي توانند از برنامه هاي آموزش مداوم هر دو گروه تخصصي امتياز كسب نمايند.

6- مشمولين آن دسته از رشته هاي تخصصي كه برنامه مدون ويژه اي ندارند مي توانند كليه امتيازات را از ساير برنامه هاي آموزش مداوم كسب نمايند.

7- رشته هايي كه فاقد برنامه هاي آموزش مداوم به ميزان كافي مي باشند. (مانند: طب كار، پزشكي اجتماعي، پزشكي قانوني، پزشك خانواده و ...)
مي توانند از ساير برنامه هاي مرتبط و يا برنامه هاي رشته پزشكي عمومي كسب امتياز نمايند.