امــروز: دوشنبــه 27 خرداد 98
کاربــران آنلاین: 499 | نسخه: 1029 (1398/03/21)
صفـحات عمـومی | مشمولين قانون آموزش مداوم

 

مشمولين به تفكيك رشته و مقطع تحصيلي :

 

رديف

نام رشته

كد رشته

1

اپتيك(عينك سازي طبي) | کاردانی

[00511]

2

اتاق عمل | کاردانی

[10135]

3

بهداشت حرفه اي | کاردانی

[10175]

4

بهداشت دهان | کاردانی

[10275]

5

بهداشت عمومي | کاردانی

[10225]

6

بهداشت محيط | کاردانی

[10145]

7

بهداشت مدارس | کاردانی

[10305]

8

بهداشتكار دهان و د ندان | کاردانی

[10155]

9

پرستاري | کاردانی

[10105]

10

پرستاري دندانپزشكي | کاردانی

[10115]

11

پروتزهاي دنداني | کاردانی

[10235]

12

تكنولوژي پرتودرماني(راديوتراپي) | کاردانی

[10285]

13

تكنولوژي پرتوشناسي(راديولوژي) | کاردانی

[10205]

14

تكنولوژي پزشكي هسته اي | کاردانی

[10265]

15

علوم آزمايشگاهي | کاردانی

[10165]

16

فوريتهاي پزشكي | کاردانی

[10255]

17

مامايي | کاردانی

[10195]

18

مدارك پزشكي | کاردانی

[10125]

19

هوشبري | کاردانی

[10185]

20

پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده* | دکترای حرفه ای

[00501]

21

پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای

[15105]

22

داروسازی | دکترای حرفه ای

[15125]

23

دندانپزشکی | دکترای حرفه ای

[15115]

24

علوم آزمایشگاهی | دکترای حرفه ای

[16115]

25

کایروپراکتیک | دکترای حرفه ای

[00500]

26

اتاق عمل | کارشناسی

[11305]

27

اعضاي مصنوعي و وسايل كمكي | کارشناسی

[11115]

28

بهداشت عمومي | کارشناسی

[11395]

29

بینایی سنجی | کارشناسی

[11135]

30

پرستاری* | کارشناسی

[11105]

31

تكنولوژي پرتودرماني | کارشناسی

[11295]

32

تكنولوژي پزشكي هسته اي | کارشناسی

[11125]

33

داروسازی | کارشناسی

[11325]

34

رادیولوژی (تکنولوژی پرتوشناسی) | کارشناسی

[11285]

35

روانشناسي باليني | کارشناسی

[11375]

36

روانشناسي عمومي | کارشناسی

[11143]

37

ساخت پروتزهاي دنداني | کارشناسی

[11365]

38

شنوایی سنجی | کارشناسی

[11175]

39

علوم آزمایشگاهی | کارشناسی

[11315]

40

علوم تغذيه | کارشناسی

[11195]

41

علوم و صنايع غذايي گرايش كنترل كيفي و بهداشتي | کارشناسی

[11255]

42

فناوري اطلاعات سلامت | کارشناسی

[11185]

43

فیزیوتراپی | کارشناسی

[00511]

44

كتابداري در شاخه پزشكي | کارشناسی

[10135]

45

گفتار درمانی | کارشناسی

[10175]

46

مامایی* | کارشناسی

[10275]

47

مدارك پزشكي | کارشناسی

[10225]

48

مددكاري اجتماعي | کارشناسی

[10145]

49

مديريت خدمات بهداشتي درماني | کارشناسی

[10305]

50

مشاوره | کارشناسی

[10155]

51

مهندسي بهداشت حرفه اي | کارشناسی

[10105]

52

مهندسي بهداشت محيط | کارشناسی

[10115]

53

هوشبري | کارشناسی

[10235]

54

هوشبري | کارشناسی

[10285]

55

کار درمانی | کارشناسی

[10205]

56

آسیب شناسی | تخصص

[10265]

57

آسیب شناسی فک وصورت | تخصص

[10165]

58

ارتودانتیکس* | تخصص

[10255]

59

اندودانتیکس* | تخصص

[10195]

60

بیماریهای پوست* | تخصص

[10125]

61

بیماریهای داخلی* | تخصص

[10185]

62

بیماریهای دهان و تشخیص* | تخصص

[00501]

63

بیماریهای عفونی و گرمسیری* | تخصص

[15105]

64

بیماریهای قلب و عروق* | تخصص

[15125]

65

بیماریهای مغزو اعصاب* | تخصص

[15115]

66

بیماریهای کودکان* | تخصص

[16115]

67

بیهوشی* | تخصص

[00500]

68

پرتو درمانی* | تخصص

[11305]

69

پروتزهای دندانی* | تخصص

[11115]

70

پریودانتیکس* | تخصص

[11395]

71

پزشکی اجتماعی | تخصص

[11135]

72

پزشکی قانونی* | تخصص

[11105]

73

پزشکی هسته ای* | تخصص

[11295]

74

پزشکی ورزشی* | تخصص

[11125]

75

جراحی استخوان و مفاصل*(ارتوپدي) | تخصص

[11325]

76

جراحی دهان و فک وصورت* | تخصص

[11285]

77

جراحی عمومی* | تخصص

[11375]

78

جراحی مغزواعصاب* | تخصص

[11143]

79

جراحی کلیه و مجاری ادراری - تناسلی*(ارولوژي) | تخصص

[11365]

80

چشم پزشکی* | تخصص

[11175]

81

دندانپزشکی ترمیمی* | تخصص

[11315]

82

دندانپزشکی کودکان* | تخصص

[11195]

83

رادیولوژی دهان و فک و صورت* | تخصص

[11255]

84

رادیولوژی* | تخصص

[11185]

85

روانپزشکی* | تخصص

[17255]

86

زنان وزایمان* | تخصص

[17345]

87

طب اورژانس* | تخصص

[17265]

88

طب فیزیکی و توانبخشی* | تخصص

[17185]

89

طب کار* | تخصص

[17295]

90

علوم آزمایشگاهی | تخصص

[00700]

91

گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن* | تخصص

[17275]

92

آمار زيستي | کارشناسی ارشد

[14115]

93

آموزش بهداشت | کارشناسی ارشد

[14135]

94

آموزش پزشكي | کارشناسی ارشد

[14145]

95

اپيدميولوژي | کارشناسی ارشد

[14185]

96

اعضاء مصنوعي | کارشناسی ارشد

[14605]

97

اقتصاد بهداشت | کارشناسی ارشد

[14225]

98

اكولوژي انساني | کارشناسی ارشد

[14775]

99

انفورماتيك پزشكي | کارشناسی ارشد

[14625]

100

انگل شناسی | کارشناسی ارشد

[14295]

101

ایمنی شناسی | کارشناسی ارشد

[14235]

102

بافت شناسي | کارشناسی ارشد

[14245]

103

باکتری شناسی | کارشناسی ارشد

[14845]

104

برنامه ريزي يادگيري الكترونيكي در علوم پزشكي | کارشناسی ارشد

[14805]

105

بهداشت و ايمني مواد غذايي | کارشناسی ارشد

[14535]

106

بيهوشي | کارشناسی ارشد

[14865]

107

بینایی سنجی | کارشناسی ارشد

[14565]

108

بیوتکنولوژی پزشکی (زیست فناوری پزشکی) | کارشناسی ارشد

[14264]

109

بیوشیمی بالینی | کارشناسی ارشد

[14285]

110

پرستاري توانبخشي | کارشناسی ارشد

[14715]

111

پرستاري سالمندي | کارشناسی ارشد

[14725]

112

پرستاري مراقبت هاي ويژه | کارشناسی ارشد

[14595]

113

پرستاري مراقبت هاي ويژه نوزادان | کارشناسی ارشد

[14165]

114

پرستاري نظامي | کارشناسی ارشد

[14735]

115

پرستاری* | کارشناسی ارشد

[14105]

116

تكنولوژي تصويربرداري تشديد مغناطيسي (MRI ) | کارشناسی ارشد

[14675]

117

تكنولوژي گردش خون | کارشناسی ارشد

[14815]

118

حشره شناسی | کارشناسی ارشد

[14465]

119

خون شناسي آزمايشگاهي و بانك خون(هماتولوژی) | کارشناسی ارشد

[14455]

120

داروسازی | کارشناسی ارشد

[00492]

121

دندانپزشکی* | کارشناسی ارشد

[00111]

122

راديوبيولوژي و حفاظت پرتويي | کارشناسی ارشد

[14615]

123

رادیولوژی (تکنولوژی پرتوشناسی) | کارشناسی ارشد

[00113]

124

روانشناسي باليني | کارشناسی ارشد

[14315]

125

روانشناسي عمومي | کارشناسی ارشد

[01492]

126

ژنتیک انسانی | کارشناسی ارشد

[14475]

127

سلامت سالمندي | کارشناسی ارشد

[14755]

128

سلامت و رسانه | کارشناسی ارشد

[14525]

129

سم شناسی | کارشناسی ارشد

[14325]

130

شنوایی سنجی | کارشناسی ارشد

[14335]

131

طب سنتي ايراني | کارشناسی ارشد

[14585]

132

علوم آزمایشگاهی | کارشناسی ارشد

[00112]

133

علوم بهداشت در تغذيه | کارشناسی ارشد

[14505]

134

علوم تشريحي | کارشناسی ارشد

[14485]

135

علوم تغذيه | کارشناسی ارشد

[14255]

136

علوم تغذيه در بحران و حوادث غير مترقبه | کارشناسی ارشد

[14785]

137

علوم كتابداري و اطلاع رساني | کارشناسی ارشد

[14275]

138

علوم و صنايع غذايي-كنترل كيفي و بهداشتي | کارشناسی ارشد

[14495]

139

فناوري اطلاعات سلامت | کارشناسی ارشد

[14795]

140

فيزيك پزشكي | کارشناسی ارشد

[14345]

141

فيزيوتراپي ورزشي | کارشناسی ارشد

[14155]

142

فيزيولوژي | کارشناسی ارشد

[14355]

143

فیزیوتراپی | کارشناسی ارشد

[14215]

144

قارچ شناسی | کارشناسی ارشد

[14515]

145

گفتار درمانی | کارشناسی ارشد

[14395]

146

مامایی* | کارشناسی ارشد

[14195]

147

مدارك پزشكي | کارشناسی ارشد

[14125]

148

مددكاري اجتماعي | کارشناسی ارشد

[14545]

149

مديريت توانبخشي | کارشناسی ارشد

[14405]

150

مديريت خدمات بهداشتي درماني | کارشناسی ارشد

[14415]

151

مديريت سلامت، ايمني و محيط زيست | کارشناسی ارشد

[14825]

152

مشاوره | کارشناسی ارشد

[01465]

153

مشاوره در مامايي | کارشناسی ارشد

[14835]

154

مهندسي بهداشت حرفه اي | کارشناسی ارشد

[14175]

155

مهندسي بهداشت محيط | کارشناسی ارشد

[14375]

156

مهندسي بيمارستان | کارشناسی ارشد

[14765]

157

مهندسي پزشكي | کارشناسی ارشد

[14435]

158

مهندسي پزشكي (زيست مواد) | کارشناسی ارشد

[14705]

159

ميكروب شناسي | کارشناسی ارشد

[14385]

160

ميكروب شناسي مواد غذايي | کارشناسی ارشد

[14685]

161

نانوتكنولوژي پزشكي | کارشناسی ارشد

[14575]

162

نظارت بر امور دارويي | کارشناسی ارشد

[14695]

163

ویروس شناسی | کارشناسی ارشد

[14445]

164

کار درمانی | کارشناسی ارشد

[14365]

165

آمار زیستی | دکترا

[19105]

166

آموزش بهداشت | دکترا

[00611]

167

آموزش بهداشت و ارتقاء‌سلامت | دکترا

[19115]

168

آموزش پزشكي | دکترا

[19656]

169

اپیدمیولوژی | دکترا

[18405]

170

اخلاق پزشكي | دکترا

[19495]

171

اعضاي مصنوعي | دکترا

[19445]

172

اقتصاد سلامت | دکترا

[19475]

173

اقتصاد و مديريت دارو | دکترا

[19765]

174

انفورماتيك پزشكي | دکترا

[19595]

175

انگل شناسی | دکترا

[19125]

176

ایمنی شناسی | دکترا

[19135]

177

بافت شناسی | دکترا

[19145]

178

بهداشت باروری | دکترا

[19355]

179

بهداشت مادر و کودک | دکترا

[18415]

180

بيولوژي توليد مثل | دکترا

[19345]

181

بینایی سنجی | دکترا

[00720]

182

بیوتکنولوژی دارویی | دکترا

[19745]

183

بیوشیمی بالینی | دکترا

[19185]

184

پرستاری* | دکترا

[19205]

185

پروتئوميكس كاربردي | دکترا

[19485]

186

پزشكي مولكولي(سلولي مولكولي) | دکترا

[19505]

187

توكسين هاي ميكروبي | دکترا

[19625]

188

حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین | دکترا

[19195]

189

خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون (هماتولوژی) | دکترا

[19375]

190

داروسازي سنتي | دکترا

[19775]

191

داروسازی بالینی | دکترا

[18605]

192

داروسازی هسته ای | دکترا

[19725]

193

روانشناسي نظامي | دکترا

[19525]

194

روانشناسی بالینی | دکترا

[19215]

195

زيست مواد دارويي | دکترا

[19815]

196

زیست فناوری پزشکی (بیوتکنولوژی پزشکی) | دکترا

[19425]

197

ژنتیک انسانی (ژنتیک پزشکی) | دکترا

[19225]

198

سالمند شناسي | دکترا

[19585]

199

سلامت در بلايا و فوريت ها | دکترا

[19615]

200

سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی | دکترا

[19695]

201

سلامت و رفاه اجتماعي | دکترا

[19635]

202

سم شناسی | دکترا

[19755]

203

سياست گذاري سلامت | دکترا

[19575]

204

شنوایی شناسي | دکترا

[19465]

205

شيمي مواد خوراكي و آبشناسي پزشكي | دکترا

[19795]

206

شیمی دارویی | دکترا

[19735]

207

طب سنتي ايراني | دکترا

[19535]

208

طب هوا و فضا و زير سطحي | دکترا

[17355]

209

علوم اعصاب | دکترا

[19415]

210

علوم تشریحی (آناتومی) | دکترا

[19235]

211

علوم تغذیه | دکترا

[19255]

212

علوم و صنايع غذايي | دکترا

[19395]

213

فارماسیوتیکس | دکترا

[19715]

214

فارماکوگنوزی | دکترا

[19705]

215

فارماکولوژی | دکترا

[19245]

216

فرآورده های بیولوژیک | دکترا

[19295]

217

فيزيولوژي ورزش | دکترا

[19605]

218

فیزیوتراپی | دکترا

[19275]

219

فیزیولوژی | دکترا

[19285]

220

فیزیک پزشکی | دکترا

[19305]

221

قارچ شناسی | دکترا

[19315]

222

كنترل دارو | دکترا

[19785]

223

گفتار درمانی | دکترا

[19435]

224

مامایی* | دکترا

[00713]

225

مددكاري اجتماعي | دکترا

[19365]

226

مديريت اطلاعات بهداشتي و درماني | دکترا

[19325]

227

مديريت خدمات بهداشتي درماني | دکترا

[19265]

228

مشاوره توانبخشي | دکترا

[19645]

229

مطالعات اعتياد | دکترا

[19545]

230

مهندسي بافت | دکترا

[19515]

231

مهندسي بهداشت حرفه ای | دکترا

[19175]

232

مهندسي پزشكي | دکترا

[19555]

233

مهندسی بهداشت محیط | دکترا

[19165]

234

مواد دندانی | دکترا

[19685]

235

میکروبشناسی(دکترای باکتری شناسی) | دکترا

[19155]

236

نانوتکنولوژی پزشکی (نانوفناوری پزشکی) | دکترا

[19405]

237

نانوفناوري دارويي(نانوتكنولوژي دارويي) | دکترا

[19805]

238

ویروس شناسی | دکترا

[19335]

239

کار درمانی | دکترا

[19455]

240

اعصاب اطفال* | فوق تخصص

[20274]

241

ایمنولوژی و آلرژی اطفال* | فوق تخصص

[20294]

242

بيماري هاي عفوني و گرمسيري | فوق تخصص

[20315]

243

بیماریهای ریه* | فوق تخصص

[20115]

244

بیماریهای قلب و عروق* | فوق تخصص

[20125]

245

جراحي عروق | فوق تخصص

[20335]

246

جراحی اطفال* | فوق تخصص

[20205]

247

جراحی ترمیمی، پلاستیک و سوختگی* | فوق تخصص

[20145]

248

جراحی قفسه صدری* | فوق تخصص

[20155]

249

جراحی قلب و عروق* | فوق تخصص

[20165]

250

خون و سرطان اطفال* | فوق تخصص

[20185]

251

خون و سرطان بالغین* | فوق تخصص

[20175]

252

روانپزشکی اطفال* | فوق تخصص

[20305]

253

روماتولوژي اطفال | فوق تخصص

[20325]

254

روماتولوژی* | فوق تخصص

[20105]

255

ريه اطفال | فوق تخصص

[20345]

256

عفونی اطفال* | فوق تخصص

[20265]

257

غدد اطفال* | فوق تخصص

[20194]

258

غدد درون ریزی و متابولیسم* | فوق تخصص

[20215]

259

قلب اطفال* | فوق تخصص

[20225]

260

گوارش اطفال* | فوق تخصص

[20285]

261

گوارش بالغين (داخلی)* | فوق تخصص

[20244]

262

نفرولوژی* | فوق تخصص

[20135]

263

نوزادان* | فوق تخصص

[20235]

264

کلیه اطفال* | فوق تخصص

[20255]