امــروز: دوشنبــه 27 خرداد 98
کاربــران آنلاین: 500 | نسخه: 1029 (1398/03/21)
صفـحات عمـومی | اطلاعيه شماره ( 3 )
با توجه به مصوبات سي امين جلسه شورايعالي آموزش مداوم مورخ 1391/4/22 حق ثبت نام در برنامه هاي حضوري آموزش مداوم به شرح زير مي باشد :

نوع برنامه

پزشكان عمومي – پرستار – ماما – ساير رشته ها

كليه تخصص ها – فوق تخصص ها – دكتراي حرفه اي و متخصصان علوم آزمايشگاهي تشخيص طبي – دكتراي علوم بهداشتي – دندانپزشكان و داروسازان

انواع برنامه ها

000 , 230 ريال

000 , 340 ريال