امــروز: پنجشنبــه 28 تیر 97
کاربــران آنلاین: 144 | نسخه: 1015 (1397/04/27)
صفـحات عمـومی | اطلاعيه شماره ( 3 )
با توجه به نامه شماره 583/504/د مورخ 1391/11/7 وزارت متبوع ، در مورد همسان سازي امتيازها ، امتياز برنامه هاي مدون ( 5 ساعت آموزشي براي هر عنوان ) از 5 امتياز به 3 امتياز كاهش يافت.