امــروز: پنجشنبــه 2 فروردین 97
کاربــران آنلاین: 284 | نسخه: 1011 (1396/12/26)
صفـحات عمـومی | اطلاعيه شماره ( 3 )
با توجه به نامه شماره 583/504/د مورخ 1391/11/7 وزارت متبوع ، در مورد همسان سازي امتيازها ، امتياز برنامه هاي مدون ( 5 ساعت آموزشي براي هر عنوان ) از 5 امتياز به 3 امتياز كاهش يافت.