امــروز: دوشنبــه 28 آبان 97
کاربــران آنلاین: 1019 | نسخه: 1017 (1397/08/27)
صفـحات عمـومی | اطلاعيه شماره(1)

با توجه به نامه شماره 504/1017 مورخ 1390/1/7 وزارت متبوع به اطلاع مي رساند : از ابتداي سال 1391 مشمولان بايد امتياز هر سال را( 10± 25 يعني حداقل 15 و حداکثر 35امتياز )در همان سال كسب نمايند و امتياز مازاد براي سال ديگر قابل محاسبه نخواهد بود.