امــروز: شنبــه 25 آذر 96 | کاربــران آنلاین: 643 | 1003 (1396/09/20)
صفحه اصلی سایتراهنمای سامانهکلیه مراکز آموزش مداوم کشورمعرفی سامانه آموزش مداومپرسش های متداولپشتیبانی سامانه
 
صفـحات عمـومی | اطلاعيه شماره(1)
 
 

با توجه به نامه شماره 504/1017 مورخ 1390/1/7 وزارت متبوع به اطلاع مي رساند : از ابتداي سال 1391 مشمولان بايد امتياز هر سال را( 10± 25 يعني حداقل 15 و حداکثر 35امتياز )در همان سال كسب نمايند و امتياز مازاد براي سال ديگر قابل محاسبه نخواهد بود.