امــروز: چهارشنبــه 1 فروردین 97
کاربــران آنلاین: 231 | نسخه: 1011 (1396/12/26)
صفـحات عمـومی | مدارک لازم جهت صدور گواهی نهائی

1- اصل مدرک فراغت از تحصیل که  تصویر آن در سامانه ا(قرارداده شده)است.
فارغ التحصیلان خارج از کشور بایستی تائیدیه تحصیلی وزارت بهداشت را ارائه نمایند.
2-گواهی نهایی دوره قبل( در صورت صدور خارج از سامانه)
3- اصل گواهینامه های دستی خارج از سامانه که توسط مشمول در سامانه ثبت شده است.