امــروز: سه شنبــه 29 خرداد 97
کاربــران آنلاین: 451 | نسخه: 2014 (1397/03/28)
صفـحات عمـومی | مدارک لازم جهت صدور گواهی نهائی

1- اصل مدرک فراغت از تحصیل که  تصویر آن در سامانه ا(قرارداده شده)است.
فارغ التحصیلان خارج از کشور بایستی تائیدیه تحصیلی وزارت بهداشت را ارائه نمایند.
2-گواهی نهایی دوره قبل( در صورت صدور خارج از سامانه)
3- اصل گواهینامه های دستی خارج از سامانه که توسط مشمول در سامانه ثبت شده است.