امــروز: شنبــه 29 تیر 98
کاربــران آنلاین: 1054 | نسخه: 1030 (1398/04/09)
صفـحات عمـومی | ضرورت دقت در ثبت کدملی
کاربران گرامی توجه داشته باشند کمال دقت را در ثبت کد ملی خود بعمل آورند چرا که در صورت درج اشتباه کدملی از آنجا که کد ملی هرکس اختصاصی وی بوده و به دیگری قابل اطلاق نیست این مرکز ناگزیر از اصلاح محتویات هر کارتابل بر اساس مشخصات فردی است که صاحب ان کد ملی می باشد و امکان از دست رفتن سوابق فردی که به اشتباه کدملی دیگری را درج کرده منجر می شود