امــروز: سه شنبــه 3 اردیبهشت 98
کاربــران آنلاین: 231 | نسخه: 1027 (1397/12/25)
صفـحات عمـومی | مهلت ارسال برنامه های آموزش مداوم به دانشگاه
قابل توجه دبیران محترم و رابطین:
با توجه به سیاست های این اداره جهت ارسال برنامه ها به آموزش مداوم  دانشگاه رعایت فاصله زمانی حداقل 40 روز قبل از تاریخ اجرای برنامه(به غیر از همایش و کنگره 3ماه)الزامی است.