امــروز: چهارشنبــه 30 آبان 97
کاربــران آنلاین: 454 | نسخه: 1018 (1397/08/29)
برنامــه ها | کلیه برنامــه های حضــوری
مجری:
select
نوع:
شناسه:   عنوان:  شروع از:  /  /   تا:  /  /
شناســهعنــوانمجــرینــوعشروعخالی 
Data pager
Data pager
Page size:
PageSizeComboBox
select
 68 items in 6 pages
107136 DVTوآمبولی ریه دانشگاه علوم پزشکی دزفول کنفرانس علمی یک روزه 1396/08/30 0
107661 پنومونی و برونشیت در کودکان دانشگاه علوم پزشکی دزفول کنفرانس علمی یک روزه 1396/09/01 7
106711 بیماری های منتقله از آب و غذا دانشگاه علوم پزشکی دزفول کنفرانس علمی یک روزه 1396/09/05 7
107129 مهارتهای بالینی دانشگاه علوم پزشکی دزفول کارگاه 1396/09/06 0
106417 اختلالات فشارخون بالا در بارداری دانشگاه علوم پزشکی دزفول کنفرانس علمی یک روزه 1396/09/08 97
109166 ریکاوری وبیماریهای تنفسی دانشگاه علوم پزشکی دزفول کنفرانس علمی یک روزه 1396/09/20 10
107152 زخم بستر دانشگاه علوم پزشکی دزفول کنفرانس علمی یک روزه 1396/09/27 3
109826 آسیفیکسی در نوزادان دانشگاه علوم پزشکی دزفول کنفرانس علمی یک روزه 1396/10/03 2
110159 تغذیه با شیر مادر وتماس پوست با پوست مادر- نوزاد دانشگاه علوم پزشکی دزفول کنفرانس علمی یک روزه 1396/10/05 4
110212 سرطان تیروئید و ندولهای آن دانشگاه علوم پزشکی دزفول کنفرانس علمی یک روزه 1396/10/06 3
107651 فوریت های مامایی دانشگاه علوم پزشکی دزفول سمینار 1396/10/10 47
110954 احیاء قلبی ریوی پیشرفته دانشگاه علوم پزشکی دزفول کنفرانس علمی یک روزه 1396/11/03 4