امــروز: دوشنبــه 29 بهمن 97
کاربــران آنلاین: 644 | نسخه: 1025 (1397/11/28)
برنامــه ها | کلیه برنامــه های حضــوری
مجری:
select
نوع:
شناسه:   عنوان:  شروع از:  /  /   تا:  /  /
شناســهعنــوانمجــرینــوعشروعخالی 
Data pager
Data pager
Page size:
PageSizeComboBox
select
 77 items in 7 pages
113367 مراقبت تکاملی یگانه نوزاد دانشگاه علوم پزشکی دزفول سمینار 1396/12/05 0
112476 ارزیابی سلامت جنین دانشگاه علوم پزشکی دزفول کنفرانس علمی یک روزه 1396/12/08 0
113573 دیالیز صفاقی دانشگاه علوم پزشکی دزفول کنفرانس علمی یک روزه 1396/12/10 31
112832 تغذیه و رژیم درمانی دانشگاه علوم پزشکی دزفول سمینار 1396/12/13 1
114582 گزارش نویسی در پرستاری دانشگاه علوم پزشکی دزفول کنفرانس علمی یک روزه 1397/01/19 21
114601 فیزیولوژی ومراقبت های تسکینی درد دانشگاه علوم پزشکی دزفول کنفرانس علمی یک روزه 1397/01/27 2
115119 مراقبت های پرستاری و درمان در غربالگری سرطان دانشگاه علوم پزشکی دزفول کنفرانس علمی یک روزه 1397/01/28 1
114358 پزشکی قانونی سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران کنفرانس علمی یک روزه 1397/01/30 28
114678 نسخه نویسی واشکال وتداخلات دارویی دانشگاه علوم پزشکی دزفول کارگاه 1397/02/04 1
114283 تازه های انسولین تراپی و درمان GDMو علائم آزمایشگاهی آن سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران کنفرانس علمی یک روزه 1397/02/06 144
114798 داروهای ترالی اورژانس دانشگاه علوم پزشکی دزفول کنفرانس علمی یک روزه 1397/02/15 8
114705 هیرسوتیسم سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران کنفرانس علمی یک روزه 1397/02/20 127