مشخصــات کلــی برنامــه
برگـزار کننده: سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران
نــــوع بــرنامــه: کنفرانس علمی یک روزه
عنـــوان بــرنامــه: سمپوزيوم يك روزه آرام بخشي و سديشن در اطفال
الویت برنامه: یک امتیاز
نحـــوه اجــــرا: به صورت عام
مــرکز همـــکار: ندارد
مشخصــات دبیر علمی برنامــه
نام و نام خانوادگی احمد اقبالی زارچ!!
هیئت علمی استادیار
عنوان رشته: [1731] بیهوشی* | تخصص
مشخصــات اجرای برنامــه
تاریخ شروع ثبت نام: 1393/02/08
تاریخ شروع برنامه: 1393/03/23
تاریخ پایان برنامه: 1393/03/23
شهــر محل برگــزاری: تهران
ظرفیــت سالــن (نفــر): 250
تعـــداد سخنرانــان: 9
تعداد شرکــت کنندگان: 250
آدرس محــل برگــزاری: تهران خيابان كارگر شمالي بالاتر از جلال آل احمر خيابان 16-سازمان نظام پزشكي سالن اجتماعات
تلفن واحد مجری: 84130
نام واحد مجری: سازمان نظام پزشكي
تلفن مرکز برگزارکننده: 021-84138324
نحوه پرداخت هزینه: صرفا ارائه فیش واریز وجه به حساب شماره 14014014/85 به نام سازمان نظام پزشكي نزد بانک بانك ملت
مشخصــات مجوز برنامــه
ساعت مفید: 0
ساعات فعال: حداقل 5 ساعت
ماده 12: خیر
شماره مجوز: 138299
تاریخ کمیته: 1392/11/30
تاریخ مجوز: 1393/01/27
صادر شده در: مرکز آموزش مداوم
مشخصــات اختصــاصی برنامــه
هــدف کلــی برنـــامه: ارتقاء سطح علمي پزشكان
هدف اختصاصی برنـامه: آشنايي با روش آرام بخشي و سديشن آشنايي با مسائل قانوني آشنايي با اثرات روحي و رواني درد
سابقه اجــرای برنـامــه: دارد
اعضــاء کمیته علمــی: دكترمحمد مهدي قيامت-متخصص بيهوشي و عضو هيئت علمي دكتر سيد سجاد رضوي-متخصص بيهوشي و عضو هيئت علمي دكتر مريم زاهد-فوق تخصص روانپزشكي اطفال-عضو هيئت علمي دكتر قاسم انصاري-متخصص دندانپزشكي-و عضو هيئت علمي دكتر سيدعليرضا مهدوي-متخصص بيهوشي-عضو هيئت علمي دانشگاه دكتر افسانه صادقي-متخصص بيهوشي-عضو هيئت علمي دانشگاه دكتر علي اكبر سياري-فوق تخصص بيماريهاي گوارش اطفال-عضو هيئت علمي دانشگاه دكتر احمد اقبالي-متخصص بيهوشي-عضو هيئت علمي دانشگاه دكتر محمود عباسي-دكتري اخلاق پزشكي-عضو هيئت علمي
زبــان ارائــه برنامـــه: فارسي
ترجمـه همزمـان برنامه: ندارد
سخنرانــان خــارجی: ندارد
روش اجــــراء: ندارد
نوآوری در اجــراء: ندارد
روش ارزشیابـــی: دارد فرمهاي نظرسنجي
بررســـی نیـــاز:
2-وقایع ویژه 6-نظر فراگیران
بررســــی نیاز (سایــر): دارد
سخنرانان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــازنوع
علیرضازالی4 سخنرانی
قاسمانصاري4 سخنرانی
علي اكبر سياري4 سخنرانی
غزالزاهد4 سخنرانی
پرستوآريانا8 سخنرانی
سيدسجادرضوي4 سخنرانی
محمد مهدي قيامت4 سخنرانی
داودامی4 سخنرانی
احمداقبالي4 سخنرانی
روزهــا و ساعــت برگــزاری برنامه
تاریــخشــروعپــایــان
1393/03/23 08:0016:30
گــروه هــدف برنامــه
گروه مادرگروه هدفمقطع رشتــهنـــام رشتــهکد رشتــهرتبــهامتیاز کمیتههزینه روزانههزینه مجموعفقط هیئت علمی
  تخصصبیماریهای کودکان1711اول5285000285000
تخصصبیهوشی*1731اول5285000285000
تخصصدندانپزشکی کودکان*1818اول5285000285000
تخصصپروتزهای دندانی*1815اول5285000285000
تخصصدندانپزشکی ترمیمی*1810اول5285000285000
تخصصاندودانتیکس*1812اول5285000285000
تخصصارتودانتیکس*1811اول5285000285000
تخصصپریودانتیکس*1816اول5285000285000
دکترای حرفه ایدندانپزشکی1511اول5285000285000
دکترای حرفه ایپزشکان عمومی*1510اول5195000195000
فوق تخصصایمنولوژی و آلرژی اطفال*2029اول5285000285000
فوق تخصصقلب اطفال*2022اول5285000285000
فوق تخصصعفونی اطفال*2026اول5285000285000
فوق تخصصغدد درون ریز و متابولیسم کودکان20195اول5285000285000
فوق تخصصکلیه اطفال*2025اول5285000285000
فوق تخصصگوارش اطفال*2028اول5285000285000
فوق تخصصنوزادان*2023اول5285000285000
فوق تخصصاعصاب اطفال*20275اول5285000285000
فوق تخصصخون و سرطان اطفال*2018اول5285000285000
فوق تخصصجراحی اطفال* 2020اول5285000285000
پیوست های برنامه
عنــوان پیوستنــوع فایل پیوستمحرمانهدریافت
سديشن اطفال .doc