امــروز: دوشنبــه 27 خرداد 98
کاربــران آنلاین: 40 | نسخه: 1029 (1398/03/21)
صفـحات عمـومی | مدارک صدور گواهی نهایی

مدارک لازم برای صدور گواهی 5 ساله (گواهی نهایی)       "لطفا در صورت کامل بودن امتیازات این مدارک را تهیه فرمائید"1- اصل و کپی پروانه مطب

2- اصل و کپی پروانه دائم

3-- اصل و کپی کارت نظام پزشکی

4-- اصل گواهی های بازآموزی(نیاز به کپی آنها نیست)
 
5-- تکمیل فرم درخواست گواهی نهایی(
فرم درخواست صدور گواهی نهایی.)

6- گواهی نهایی دوره قبل و کپی آن

7- مشمولین تعهدی باید نامه تعهد خود را همراه داشته باشند.

 متذکر می گردد عضویت در سـامانه الکترونیک دانشگاه علوم پـزشکی بم جهت صـدور گــواهی نهایـی از این دانشگاه الــزامی مـی باشد.