امــروز: پنجشنبــه 2 فروردین 97
کاربــران آنلاین: 290 | نسخه: 1011 (1396/12/26)
صفـحات عمـومی | تماس با ما
آدرس: خیابان غفاری ـ دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

ساختمان آموزش ـ طبقه دوم ـ اداره آموزش مداوم


تلفن تماس :

۳۲۳۹۵۶۸۰ - 056

Email : mbroozgar@bums.ac.ir

            CME@bums.ac.ir