امــروز: پنجشنبــه 6 تیر 98
کاربــران آنلاین: 416 | نسخه: 1030 (1398/04/04)
صفـحات عمـومی | تماس با ما
آدرس: خیابان غفاری ـ دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

ساختمان آموزش ـ طبقه دوم ـ اداره آموزش مداوم


تلفن تماس :

۳۲۳۹۵۶۸۰ - 056

Email : mbroozgar@bums.ac.ir

            CME@bums.ac.ir