امــروز: پنجشنبــه 6 تیر 98
کاربــران آنلاین: 405 | نسخه: 1030 (1398/04/04)
صفـحات عمـومی | تخصیص امتیاز به فعالیت های آموزشی و پژوهشی

تخصیص امتیاز به فعالیت های آموزشی و پژوهشی

براساس آیین نامه نحوه تخصیص امتیاز به فعالیت های آموزشی و پژوهشی (نوع چهارم برنامه های آموزش مداوم جامعه پزشکی) مصوّب چهاردهمین جلسه شورای عالی آموزش مداوم با توجّه به ماده 3 ضوابط کلی اجرای برنامه های آموزش مداوم جامعه پزشکی به تألیف کتاب، ترجمه کتاب، انتشار مقاله (مرتبط با علوم پزشکی)، سخنرانی در برنامه های آموزش مداوم جامعه پزشکی، ارائه پوسترهای آموزشی و ارتقاء رتبه هیئت علمی به مشمولین قانون، امتیاز آموزش مداوم تعلق می گیرد.

 

مدارك لازم به منظور تعيين امتياز مقالات چاپ شده وكتب:

  •  تكميل پرسشنامه مشخصات شركت كنندگان در فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي / دانلود فرم
  • تکمیل فرم گزارش مربوطه(شامل نحوه و ميزان مشاركت فرد،اندكس مقاله و ...) / دانلود فرم
  • فتوكپي كارت نظام پزشكي
  • فتوكپي آخرين مدرك تحصيلي
  • اصل مقاله يا كتاب