امــروز: پنجشنبــه 6 تیر 98
کاربــران آنلاین: 370 | نسخه: 1030 (1398/04/04)
صفـحات عمـومی | لزوم اعلام انصراف از برنامه قبل از اجرای برنامه

لزوم اعلام انصراف از برنامه قبل از اجرای برنامه
به اطلاع كليه مشمولين محترم آموزش مداوم مي رساند اگر در برنامه اي كه ثبت نام كرده ايد به هر علت نمي توانيد شركت كنيد حتما قبل از شروع برنامه در سايت آموزش مداوم / صفحه كاربري خود در قسمت / برنامه هاي حضوري / برنامه هاي ثبت نام كرده / از برنامه مورد نظر انصراف دهيد تا هزينه آن به حساب كاربري شما مسترد گردد و بتوانيد از هزينه آن براي ثبت نام در برنامه هاي ديگر استفاده كنيد. طبق مصوبه شوراي آموزش مداوم از ابتداي سال 96 بعد از اجراي برنامه امكان اعلام انصراف توسط مديريت آموزش مداوم براي فردي كه در برنامه ثبت نام كرده ولي شركت نكرده وجود نخواهد داشت و هزينه برنامه مسترد نخواهد شد.