امــروز: پنجشنبــه 6 تیر 98
کاربــران آنلاین: 483 | نسخه: 1030 (1398/04/04)
صفـحات عمـومی | مقررات شركت در برنامه ها

مقررات شركت در برنامه ها

ـ گواهي شركت در برنامه هاي آموزش مداوم براساس ميزان امتياز قید شده درمجوز مربوطه به شرط حضور تمام وقت در برنامه  و تکمیل فرم ارزشیابی به صورت آنلاین روی سامانه آموزش مداوم حداکثر تا 48 ساعت پس از اجرای برنامه ،به صورت امتياز كامل به شركت كنندگان اعطا مي شود.

ـ امتیاز کارگاه و برنامه های مدون به شرط حضور تمام وقت در برنامه
 اعطا می شود ولی در مورد کنگره ـ همایش ـ کنفرانس ـ سمینار ـ سپموزیوم امتیاز برنامه بر اساس ساعات حضور در برنامه   به فرد تعلق می گیرد. (تکمیل فرم ارزشیابی به صورت آنلاین روی سامانه آموزش مداوم حداکثر تا 48 ساعت پس از اجرای برنامه نیز باید انجام گیرد)
تبصره: در خصوص برنامه هاي مدون به غيبت بيش از 10%ساعت برنامه ، گواهينامه تعلق نمي گيرد.
 

 ـ سخنرانان برنامه فقط امتياز سخنراني دريافت مي نمايند، مگر اينكه به عنوان شركت كننده در تمام ساعات برنامه در جلسات حضور داشته باشند.