امــروز: پنجشنبــه 6 تیر 98
کاربــران آنلاین: 419 | نسخه: 1030 (1398/04/04)
صفـحات عمـومی | ميزان مجاز كسب امتياز هر سال

ميزان مجاز كسب امتياز هر سال 
از آنجا كه هدف قانون آموزش مداوم، روزآمدي و كارآمدي مشمولين محترم آموزش مداوم
  مي باشد، به اطلاع مي رساند:   مشمولين محترم فقط مي توانند 10±25 امتياز از 125 امتياز پنج ساله خود را در هر سال كسب نمايند. (کسب حداقل 15 امتیاز در سال ضروری است و بیش از 35 امتیاز قابل محاسبه نخواهد بود). موارد استثنا (بيماري ، اقامت در خارج از كشور و.....) بايد با ارائه مستندات در  كميته ماده 6 مطرح و تصميم گيري گردد .