امــروز: پنجشنبــه 6 تیر 98
کاربــران آنلاین: 506 | نسخه: 1030 (1398/04/04)
صفـحات عمـومی | قابل توجه برگزار کنندگان برنامه ها

قابل توجه برگزار کنندگان برنامه ها 
با توجّه به این که بعد از صدور مجوز برنامه امكان انجام هیچ نوع تغییری در مکان، زمان، ظرفیت، هزینه، گروه هدف، سخنرانان و عناوین سخنرانی ها وجود ندارد، لطفا در ارسال درخواست برنامه ها دقت فرمایيد.
درخواست شما دقیقا مطابق آنچه که برگزار می شود ارسال گردد
.