امــروز: یکشنبــه 5 خرداد 98
کاربــران آنلاین: 807 | نسخه: 1028 (1398/02/29)
صفـحات عمـومی | اطلاعیه صدور گواهی نهایی

  بدینوسیله به اطلاع می رساند مشمولینی که امتیازات لازم جهت تمدید پروانه مطب در 5 ساله پنجم را کسب نمودند میتوانند جهت دریافت گواهی نامه نهایی سال 1395تا 1400 به واحد آموزش مداوم دانشگاه مراجعه نمایند .
 
مدارک مورد نیاز جهت صدور گواهی نهایی

 1- تکمیل فرم درخواست صدور گواهی نهایی

  2-کپی پروانه مطب

  3-اصل و کپی گواهیهای آموزش مداوم 

   4- کپی کارت نظام پزشکی 

  5 - کپی پروانه دایم پزشکی یا کپی مدارک فراغت از تحصیل در مقطع دکترای عمومی

 یا تخصصی ( نامه پایان طرح نیروی انسانی )

نکات  مهم : 

 نحوه محاسبه امتیازات آموزش مداوم برای هر دوره 5 ساله


 
 

-مجموع امتیازات ( مدون +غیر مدون ) 125 امتیاز

-چهل درصد از  امتیاز برنامه های آموزشی  برای گروه های

پزشکی باید از  برنامه های مدون باشد برابر
50 امتیاز


-شصت درصد غیر مدون ( کنفرانس –سمینار –کنگره –

کارگاه ) برابر
75 امتیاز


-از مجموع کل امتیازت کسب شده حداکثر پنجاه درصد

بصورت غیر حضوری   ( خود آموز ) مورد قبول میباشد .